logo bilzen

Nieuws

Facebook

Ruimtelijk structuurplan

Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsdocumenten die de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn bepalen. Ze leggen de grote lijnen vast, brengen samenhang in de verschillende maatschappelijke aanspraken op de ruimte en worden op 3 beleidsniveaus opgemaakt. Voor Bilzen zijn de volgende structuurplannen van toepassing: