Verkoopautomaten, automatenshops en nachtwinkels

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Het uitbaten van nachtwinkels en automatenshops, alsook het plaatsen van automaten, valt onder toepassing van een specifiek reglement waarbij het verplicht is om op voorhand een toelating aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Indien uit de verkregen informatie blijkt dat een omgevingsvergunning noodzakelijk is dan dient de omgevingsvergunning door de uitbater te worden aangevraagd via het omgevingsloket.

Procedure

Dien de aanvraag in bij de dienst lokale economie.

Meebrengen

Bij de aanvraag moet u volgende documenten toevoegen:

 • Identiteitskaart
 • Minimaal 3 foto’s van de geplande plaatsings-of vestigingslocatie.
 • Een grondplan
  • Indien verkoopautomaat: grondplan van het kadastrale perceel met aanduiding waar de automaat wordt geplaatst
  • Indien automatenshop of nachtwinkel: grondplan van het gebouw met aanduiding van de invulling van de ruimtes.
 • Een beschrijvende nota met o.a. de afmetingen van de automaten, kleur, welke goederen/producten er verkocht zullen worden.
 • Parkeernota om het parkeerverhaal te motiveren alsook de verkeersgeneratie te kunnen beoordelen.

Bedrag

Openingsbelasting en jaarlijkse belasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing)

Regelgeving

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

 • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)

 • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)

Online aanvragen