Stadsmagazine Dertien

Achtergrondafbeelding

Het stadsmagazine Dertien valt elf keer per jaar in de brievenbus van elke Bilzenaar, telkens de laatste week van januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober, november en december. Natuurlijk is het mogelijk om Dertien online te doorbladeren.  Woon je niet meer in Bilzen, maar wil je toch graag het Bilzers stadsmagazine in je brievenbus ontvangen? Stuur dan een eenvoudig verzoekje naar dertien@bilzen met vermelding van je adres.

Activiteit in Dertien
Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis laten opnemen in de activiteitenkalender van Dertien. Geef uw informatie tijdig in via www.uitdatabank.be. Surf voor een volledig overzicht van activiteiten naar www.uitinbilzen.be.

Dialectzin van de maand

Hieronder vind je de zin van de maand én hoe je hem uitspreekt.

Clowns of pebliek: ’t ès ammel eenen dievel
Clowns of toeschouwers: ’t is allemaal één pot nat 

Spiëlentêrre op ên niër… onnersteboëve ên aasteviër
Al spelend (zwieren ze) op en neer, ondersteboven en achterstevoren

'n Heil klik èn Rusmer op zik noë de bandkeramik
Stilstaan bij de bandkeramische vondsten in Rosmeer (Canon 6)". Meer moet dat voor ons niet zijn ....

De freetbeem blaaje ên de minse gedaaje.
Bloeiende bomen maken fleurige mensen. 

Èn de wènter ston de sjiëp op stal, Èn het vrigjoër sprènge de lêmkes iëveral.
In de winter staan de schapen op stal, in het de lente springen de lammetjes overal.

Van boëvenaof zieste geen waeg, alleen mêr imwaeg
Van bovenaf zie je geen wegen, alleen maar omwegen.

Vêsseloëved zit nie èn zene kiel, mê diep èn zene gieles
Carnaval is geen oppervlakkige show, maar het komt uit je binnenste.

Sjoeg! Sjoeg! Peiterke Ploeg, lêpke laer, kaad waer!
Het is bar koud!

Iëver woste dreems konste nie wakker ligge.
Over wat je droomt kun je niet wakker liggen.