Stadsmagazine Dertien

Achtergrondafbeelding

Het stadsmagazine Dertien valt elf keer per jaar in de brievenbus van elke Bilzenaar, telkens de laatste week van januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober, november en december. Natuurlijk is het mogelijk om Dertien online te doorbladeren.  Woon je niet meer in Bilzen, maar wil je toch graag het Bilzers stadsmagazine in je brievenbus ontvangen? Stuur dan een eenvoudig verzoekje naar dertien@bilzen met vermelding van je adres.

Activiteit in Dertien
Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis laten opnemen in de activiteitenkalender van Dertien. Geef uw informatie tijdig in via www.uitdatabank.be. Surf voor een volledig overzicht van activiteiten naar www.uitinbilzen.be.

Dialectzin van de maand

Hieronder vind je de zin van de maand én hoe je hem uitspreekt.

De kons ne mins aut ze dérp haole, mê de kons het dérp nie aut de minse haole.
Je kan een mens uit zijn dorp halen, maar je kan het dorp niet uit de mensen halen.

 

D’n hiemelsen doo deet de booged blaaje
De hemelse dauw doet de boomgaard bloeien 

 

De oëpeloch ès het daogeleks braud van de ooge
De openlucht is het dagelijks brood van de ogen 

 

Bau het lich sjaajnt, vergeet de doenkelte
Waar het licht schijnt, verdwijnt de duisternis.”

 

Zjeezeke sjèdt ze bèddeke aut ên lit de plimkes vliege ...
Jezeke/Jezus schudt zijn bedje uit en laat de pluimpjes vliegen. 

 

Vae zin blaaj, reuske, reuske, vae zin blaaj, de reus ès haaj.
Wij zijn blij, reusje, reusje, wij zijn blij, de reus is hier.

 

Goej verniëmes vér tiëge tsjoër: … ve pakke d’n traajn.
Goede voornemens voor volgend jaar: we nemen de trein.

 

Kom mêr hoës, lieve Sinterkloës. Ve hébbe dèk on oech gedaach, héb ger os iet mètgebraach?
Maak maar haast, lieve Sinterklaas. We hebben vaak aan u gedacht, Hebt u ons wat meegebracht? 

 

'Tijd ès gêld' zaag de mêrtman, ên hae vloëg mèt z’ne porsj dér de geluidsmoêr
'Tijd is geld', zei de marktkramer, en hij vloog met zijn Porsche door de geluidsmuur

 

Clowns of pebliek: ’t ès ammel eenen dievel
Clowns of toeschouwers: ’t is allemaal één pot nat 

Spiëlentêrre op ên niër… onnersteboëve ên aasteviër
Al spelend (zwieren ze) op en neer, ondersteboven en achterstevoren

'n Heil klik èn Rusmer op zik noë de bandkeramik
Stilstaan bij de bandkeramische vondsten in Rosmeer (Canon 6)". Meer moet dat voor ons niet zijn ....

De freetbeem blaaje ên de minse gedaaje.
Bloeiende bomen maken fleurige mensen. 

Èn de wènter ston de sjiëp op stal, Èn het vrigjoër sprènge de lêmkes iëveral.
In de winter staan de schapen op stal, in het de lente springen de lammetjes overal.

Van boëvenaof zieste geen waeg, alleen mêr imwaeg
Van bovenaf zie je geen wegen, alleen maar omwegen.

Vêsseloëved zit nie èn zene kiel, mê diep èn zene gieles
Carnaval is geen oppervlakkige show, maar het komt uit je binnenste.

Sjoeg! Sjoeg! Peiterke Ploeg, lêpke laer, kaad waer!
Het is bar koud!

Iëver woste dreems konste nie wakker ligge.
Over wat je droomt kun je niet wakker liggen.