logo bilzen

Nieuws

Facebook

Kaarten richtinggevend

kaart 1: Open ruimte verbindingen
kaart 2: Archeologische beleidskaart Bilzen
kaart 3: Deelruimten gemeente Bilzen
kaart 4: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 1: Kleinstedelijk gebied Bilzen
kaart 5: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 2: Grote kernengebied Beverst Munsterbilzen
kaart 6: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 3: Het gemengd landbouwgebied Vochtig Haspengouw
kaart 7: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 4: Het landbouwgebied Droog Haspengouw
kaart 8: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 5: Valleicomplex DemerMunsterbeek
kaart 9: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 6: Bosgordel van Bilzen
kaart 10: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 7:Het bedrijventerrein Genk zuid
kaart 11: Gewenste nederzettingsstructuur gemeente Bilzen
kaart 12 : Gewenste ruimtelijke structuur kleinstedelijk gebied Bilzen
kaart 14: gewenste ruimtelijke structuur hoofddorp Munsterbilzen
kaart 16: gewenste ruimtelijke structuur van de woonkern Schoonbeek
kaart 18: Gewenste ruimtelijke structuur van de woonkern Hoelbeek
kaart 20: gewenste ruimtelijke structuur van de woonkern Martenslinde
kaart 22: gewenste ruimtelijke structuur van de woonkern Spouwen
kaart 24: gewenste ruimtelijke structuur van de woonkern Hees
kaart 25: Evolutie woonontwikkelingen periode 2002 - 2017 gemeente Bilzen

kaart 26: Voorstel tot ontwikkeling van woonwagenpark
kaart 27: Bovenlokale kwetsbare gebieden natuur en landschap
kaart 28: Gewenste natuurlijke structuur
kaart 29: Gewenste agrarische structuur
kaart 30: Gewenste recreatieve structuur
kaart 31: Gewenste toeristische structuur
kaart 32: Gewenste economische structuur
kaart 33: Gewenste ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Genk zuid
kaart 35: gewenste ontwikkeling KMOzone EikaertGymna

kaart 37: gewenste ontwikkeling KMOzone Oude Tongersestraat
kaart 39: gewenste ontwikkeling KMOzone Eikerweg
kaart 41: gewenste ontwikkeling KMOzone Vandersanden nv
kaart 42: Gewenste handelsstructuur
kaart 43: Gewenste lijninfrastructuren gemeente Bilzen
kaart 44: Duurzaam scenario: Maatregelen i.f.v. wegencategorisering
kaart 45: Duurzaam scenario: Snelheidsbeleid
kaart 46: provinciaal en gemeentelijk functioneel en recreatief fietsroutenetwerk
kaart 47:Gewenst openbaar treinen busnetwerk gemeente Bilzen
kaart 48: Gewenste ruimtelijke structuur gemeente Bilzen