Politie

Achtergrondafbeelding

De politiezone Bilzen-Hoeselt- Riemst is gelegen in het zuidoostelijk gedeelte van de provincie Limburg. De meergemeentezone bestaat uit drie gemeenten namelijk Bilzen, Hoeselt en Riemst.

Het korps bestaat uit iets meer dan 100 medewerkers, zowel van het operationeel kader als burgerpersoneel (CALog). Samen waarborgen zij de overheden en de burgers een minimale en gelijkwaardige dienstverlening over het hele grondgebied.

Op een aantal domeinen werkt de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst bovendien samen met de politiezone Voeren. Door deze samenwerkingsverbanden trachten beide politiezones mekaars werking te versterken.

Bodycams voor politie

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst om haar operationeel personeel uit te rusten met bodycams. Dit zijn zichtbare mobiele camera’s die beelden en geluiden kunnen registreren. Het is internationaal bewezen dat dergelijke toestellen het geweld tegen politiemensen doet dalen. De camera’s zullen dan ook gebruikt worden wanneer er zich onregelmatigheden voordoen en in functie van de algemene veiligheid van de betrokken politieambtenaren. Dit om misdrijven of overlast te voorkomen of de orde te handhaven.

De bodycams mogen ingezet worden op zowel publiek toegankelijke als niet-publiek toegankelijke plaatsen, ongeacht of de politie beheerder is van de locatie en enkel tijdens de duur van de interventie. Het gebruik van de camera’s en de verwerking van de gegevens stemt overeen met de privacywetgeving en de wet op het politieambt.