logo bilzen

Nieuws

Facebook

E-loket items

Politie

Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst
Schureveld 11
3740 Bilzen
089 36 68 00
politie@pzbhr.be

Begin 2002 ging de hervormde lokale politie van start. De gehele basispolitiezorg in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wordt sindsdien verzorgd door één politiekorps. Het zonale politiekorps wordt beheerd door de politieraad en het politiecollege. De politieraad is proportioneel samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de drie gemeenten. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten van de politiezone: Frieda Brepoels, Guy Thys en Mark Vos. Zij zijn samen met hoofdcommissaris Dirk Claes bevoegd voor het dagelijkse bestuur van het politiekorps. Voor dringende tussenkomsten kan u altijd een ploeg ter plaatste vragen via het noodnummer 101.

Openingsuren hoofdkantoor
Maandag t.e.m. vrijdag: 7-21 uur (doorlopend)
Zaterdag: 8.30-12.30 uur en 13-16.30 uur