logo bilzen

Land-en tuinbouw

Adviesraad land- en tuinbouw
De land- en tuinbouwraad is een stedelijk adviesorgaan dat als woordvoerder van de land- en tuinbouwbelangen optreedt en het stadsbestuur adviseert bij de voorbereidingen en uitvoering van het stedelijk landbouwbeleid. De land- en tuinbouwraad is samengesteld uit afgevaardigden van de sectoren in de agrarische sector en uit afgevaardigden van de politieke partijen zetelend in de gemeenteraad.

Voor meer informatie contacteer de Dienst Lokale Economie.

Schade aan land- en tuinbouwgewassen
Bij hevige regenval, vorst of langdurige droogte kan er schade ontstaan aan bepaalde landbouwgewassen.  Landbouwers die dit wensen kunnen de geleden schade laten ramen en nemen hiervoor contact op met de Dienst Lokale Economie.  De burgemeester gaat over tot het samenroepen van de schadecommissie, bestaande uit experts van landbouworganisaties, de controle belastingen en een afvaardiging van de stad. Het is deze commissie die de schade zal ramen.

Erkennning dierenzaken
Voor de uitbating van een dierenzaak, een dierenasiel een dierenpension en een honden- of kattenkwekerij is een erkenning vereist van het ministerie van volksgezondheid.  De erkenningsaanvraag moest in het verleden worden ingediend bij het stadsbestuur, maar voortaan moet elke aanvraag rechtstreeks worden ingediend bij het ministerie van volksgezondheid- dienst dierenwelzijn - dierenwelzijn@vlaanderen.be

Meer info in ons digitaal loket