logo bilzen

Nieuws

Facebook

Kaarten informatief

Kaart 1: grenzen deelgemeente in Bilzen
Kaart 2: situering in de regio
Kaart 3: mesosituering gemeente Bilzen
Kaart 4: reliëfstructuur Bilzen in relatie met de rivier- en beekvalleien
Kaart 5: rivier- en beekvalleien
Kaart 6: habitatrichtlijngebieden
Kaart 7: Vlaams ecologisch netwerk, fase 1
Kaart 8: uitspraken uit het RSV m.b.t. de gewenste ruimtelijke structuur
Kaart 9: hoofdruimte “Kempen” en hoofdruimte “Haspengouw en Voeren”
Kaart 10: gewenste natuurlijke, economische en nederzettingsstructuur RSPL
Kaart 11: gewenste toeristisch recreatieve, gewenste verkeers- en vervoersstructuur en gewenste landschappelijke structuur
Kaart 12: uitsnede gewestplan gemeente Bilzen
Kaart 13: aanduidingen van de goedgekeurde BPA’s
Kaart 14: beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten
Kaart 15: archeologische zones binnen de gemeente Bilzen
Kaart 16: synthesekaart bestaande ruimtelijke structuur
Kaart 17: morfologische bebouwingsstructuur Bilzen
Kaart 18: diensten en voorzieningen
Kaart 19: inventaris zonevreemde gebouwen
Kaart 20: vrijliggende kavels aan uitgeruste wegen
Kaart 21: potentiële reserve aan bouwmogelijkheden in binnengebieden
Kaart 22: overstromingsgebieden gemeente Bilzen
Kaart 23: bos- en vijvercomplexen, groene valleien en kasteelparken
Kaart 24: inventaris kleine landschapselementen
Kaart 25: bodemgebruik landbouw Bilzen
Kaart 26: bestaande landbouwstructuur gemeente Bilzen
Kaart 27: bestaande sport- en recreatieve infrastructuur gemeente Bilzen
Kaart 28: toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroutes, ruiterpaden en speelbossen
Kaart 29: bestaande culturele en toeristische infrastructuur gemeente Bilzen
Kaart 30: bestaande verblijfsrecreatie gemeente Bilzen
Kaart 31: bestaande economische structuur gemeente Bilzen
Kaart 32: bestaande verkeersstructuur gemeente Bilzen
Kaart 33: bestaande bedieningslijnenopenbaar bus- en treinvervoer gemeente Bilzen
Kaart 34: bestaand provenciaal en gemeentelijk functioneel fietsroutenetwerk
Kaart 35: parkeeranalyse Bilzen centrum - Analyse voet- en fietspaden centrum Bilzen
Kaart 36: landschappelijke structuur Bilzen
Kaart 37: ruimtelijke potenties
Kaart 38: ruimtelijke knelpunten
Kaart 39: deelgebieden gemeente Bilzen
Kaart 40: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 1: Kleinstedelijk gebied Bilzen
Kaart 41: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 2: Grote kerngebied Beverst - Munsterbilzen
Kaart 42: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 3: Gemengd landbouwgebied Vochtig Haspengouw
Kaart 43: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 4: Landbouwgebied Droog Haspengouw
Kaart 44: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 5: Valleicomplex Demer -Munsterbeek
Kaart 45: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 6: Bosgordel van Bilzen
Kaart 46: bestaande ruimtelijke structuur deelgebied 7: Bedrijventerrein Genk Zuid