Meldingen en klachten

Achtergrondafbeelding

Het stadsbestuur wil zorgvuldig omgaan met meldingen en klachten en een grondige en klantvriendelijke aanpak verzekeren.

Ik wil iets melden
Schade aan het wegdek, een probleem met de riolering of een sluikstort opgemerkt?

Via onderstaande link kan u een melding voor deze en andere problemen (groenbeheer, mobiliteit) indienen. De melding wordt snel mogelijk aan de juiste dienst toegewezen, waarna die ermee aan de slag gaat.

Ik heb een klacht
Een mindere ervaring met onze stadsdiensten of een melding die nog steeds niet behandeld is?

Hieronder kan u een klacht indienen. Onze klachtencoördinator zorgt voor een correcte afhandeling.

Meldpunt klokkenluiders

Sinds 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. Vlaanderen heeft deze richtlijn omgezet in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen.