Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

De stad Bilzen streeft ernaar om haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Onze stad volgt deze regels.

Hoe de stad Bilzen haar websites toegankelijk maakt

Naast het laten uitvoeren van een audit door onze leverancier Tobania passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking:

  • Toegankelijkheid ‘By Design’: Het platform waarmee onze website is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
  • Audit: Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid. Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
  • Kennis medewerkers: We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De websites bilzen.be, visitbilzen.be, dekimpel.be en bekendmakingen.bilzen.be voldoen gedeeltelijk aan WCAG 2.1.  Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

  • Webformulieren: Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een 'screen reader' moeilijkheden ervaren.
  • Afbeeldingen: Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst.
  • Online kaarten: Online kaarten zijn niet toegankelijk. Echter is deze informatie ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor u geen informatie mist.
  • Contrast: Nog niet alle gebruikte kleuren bieden genoeg contrast.

We proberen samen met onze websitebouwer deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken en voeren geregeld nieuwe scans uit.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 10 mei 2023 september 2020 en werd opgesteld op basis van een audit door toegankelijkheid@vlaanderen.be, Tobania en stad Bilzen. 
Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 11 mei 2023.

Problemen met toegankelijkheid? Meld ze hier

Bent u op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons per e-mail aan marcom@bilzen.be.
We bekijken uw opmerking zo snel mogelijk om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen.