Tegeltuin

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Kleur je straat groen! Je kan een tegel uit je stoep lichten en zo het perfecte plekje maken voor een (klim)plant. Hoe pak je dat aan? Doe een aanvraag en laat weten waar je een tegeltuintje wil. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, komen stadsmedewerkers voor jouw woning een stoeptegel weghalen. Ze vervangen de fundering door teelaarde. Jij mag vervolgens je groene vingers gebruiken.

Wat is een tegeltuin?

Een tegeltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo'n tegeltuin breng je kleur in een straat en maak je ze groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis. In straten zonder voortuinen mag je onder bepaalde voorwaarden groene gevels aanleggen.

Voorwaarden

  • Je beschikt niet over een voortuin = gevel op rooilijn.

  • Voetpad is voldoende breed – er blijft minimaal 150 cm vrije doorgang beschikbaar. De tegeltuin is maximum 45 cm breed, gemeten vanaf de gevelmuur of -plint.

  • Plant geen planten met doornen of giftige bessen. Zo blijven voorbijgangers veilig en gezond.

  • De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen door de aanleg van het tegeltuintje geen hinder ondervinden. Dit wordt beoordeeld op basis van de KLIP-plannen (stap 2 procedure) of bij het verwijderen van de aanwezige verharding (stap 4 procedure).

  • De aanvrager onderhoudt het tegeltuintje op een duurzame en pesticidenvrije wijze.

Procedure

  1. De aanvragers vragen via de website of via het aanvraagformulier hun tegeltuintje aan. Een plan/situatieschets (A), één of meerdere foto’s (B) en een voorstel van (klim)beplanting (C) moeten worden toegevoegd.

  2. Indien voldaan aan de voorwaarden, zullen de KLIP-plannen van de desbetreffende locatie worden opgevraagd. Op deze manier weet de technische dienst waar de ondergrondse nutsleidingen (ongeveer) liggen.

  3. Aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

  4. Bij goedkeuring wordt er opdracht gegeven aan de technische dienst om de klinkers, tegels of andere verharding te verwijderen. Ook de fundering wordt vervangen door teelaarde. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
  5. De aanvrager beplant het tegeltuintje met één of meerdere (klim)planten.

Meebrengen

- Reglement Tegeltuintjes

Bedrag

Gratis

Voor wie

Alle Bilzenaren (zonder voortuin)

Online aanvragen