Tegeltuin webformulier

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Adresgegevens

Voorwaarden aanleg tegeltuin:

  • Je beschikt niet over een voortuin = gevel op rooilijn.
  • Voetpad is voldoende breed – er blijft minimaal 150 cm vrije doorgang beschikbaar. De tegeltuin is maximum 45 cm breed, gemeten vanaf de gevelmuur of -plint.
  • Plant geen planten met doornen of giftige bessen. Zo blijven voorbijgangers veilig en gezond.
  •  De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen door de aanleg van het tegeltuintje geen hinder ondervinden
  • De aanvrager onderhoudt het tegeltuintje op een duurzame en pesticidenvrije wijze.