Subsidie lokale initiatieven ter bevordering van de kermissen in de deelgemeenten

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Deze toelage wil initiatieven ter bevordering van de kermissen in de deelgemeenten van Bilzen ondersteunen met een financiële toelage volgens de bepalingen van het reglement. Het doel is om initiatieven van verenigingen in de deelgemeenten te stimuleren die activiteiten organiseren om de kermissen aantrekkelijk te maken.

Voorwaarden

  • Het initiatief valt gelijk met de periode dat de kermis in de betreffende deelgemeente staat;
  • Het initiatief mag geen private commerciële doeleinden betreffen;
  • In de bekendmaking van de kermisactiviteit wordt de stad Bilzen vermeld als ondersteunende partner (logo);
  • Het initiatief wordt genomen door een persoon of vereniging van de betreffende deelgemeente;
  • Aanvragen tot subsidiëring komen slechts in aanmerking voor zover de kredieten, voorzien in het jaarlijkse budget, niet uitgeput zijn.

Procedure

Via onderstaand online webformulier (gele knop) kan u een aanvraag indienen.

Alle initiatieven die men wil nemen en die men subsidieerbaar acht moeten minstens twee maanden op voorhand voorgelegd worden aan de dienst lokale economie van de stad Bilzen.

Dit wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de dienst economie. De beslissing van het schepencollege wordt ten laatste één maand voor de activiteit doorgestuurd naar de aanvrager. Toelages worden nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Meebrengen

Bij de aanvraag moet u volgende documenten toevoegen:

  • Identiteitskaart
  • Raming van de kosten
  • Raming van de opbrengsten

Ten laatste één maand na afloop van het initiatief wordt bewijsmateriaal van de gedane kosten en een voorbeeld van de gedane communicatie ingediend bij de dienst lokale economie. Pas na indiening en goedkeuring van de correcte bewijsstukken, wordt de toelage uitbetaald.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie zal in verhouding zijn met de aard van de activiteit. Er zal per jaar één bedrag worden toegekend per deelgemeente. Dit bedrag dient eventueel verdeeld te worden onder de verschillende initiatieven per deelgemeente. Het bedrag dat besteed wordt aan het initiatief moet minstens het bedrag van de toelage zijn.

Online aanvragen