Stappenplan - Praktisch

Achtergrondafbeelding

4. Stappenplan herbruikbare bekers

 1. Kijk na of je de drank niet in glas kan aanbieden. Glas geniet altijd de voorkeur en is de meest duurzame keuze om drank te schenken. Op activiteiten waar glas een probleem is omwille van bijvoorbeeld de veiligheid, kan je gebruik maken van herbruikbare bekers.
  B
  ekijk de beschikbaarheid van herbruikbare bekers.            
  • Biedt de drankenleverancier of eigenaar van de zaal deze aan?
  • Is er een bekerdienstverlener in de buurt?
 2. Stel vast of je achter de bar/op het terrein gemakkelijk kan spoelen.
  • Maak twee berekeningen: wel of niet tussendoor spoelen
 3. Kijk na of je elke aangeboden drank herbruikbaar kunt serveren op elk horecapunt op het terrein.

 4. Stel het nodige aantal bekers vast

 5. Stel de hoogte van de waarborg vast. De ideale borg is de hoogte van één drankbon. Dit is eenvoudiger voor het kassapersoneel.

 6. Organiseer de logistiek (inzamelsysteem bars, benodigde ruimte). Denk ook aan maatregelen om fraude en diefstal te vermijden.

 7. Ontwerp de communicatie van het bekersysteem en verspreid die op de website, social media en op het terrein.

 8. Voorzie een briefing aan het ganse team inclusief de bewaking (net voor de start van het event).

 9. Recupereer de bekers tijdens en na het evenement. Zorg voor kokers achter de bar voor de inzameling. Plaats bij de uitgangen afgesloten bakken of tubes om de beker de doneren. Zet genoeg kassa-medewerkers in voor de inwisseling van de laatste beker(s) tegen wisselgeld (muntstukken, geldbriefjes). Check de vuilnisbakken: elke beker is immers geld waard voor de organisatie.

 

5. Praktisch

 • Waar vind ik herbruikbare bekers?

De afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking aan sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten) in het werkingsgebied van Limburg.net.
Met deze uitleendienst wil Limburg.net  haar burgers en gemeentelijke vennoten helpen bij het beperken van hun afval en hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. Limburg.net beschikt over ongeveer 150.000 bekers. 
Voor het ontlenen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup. Alle afspraken over het ontlenen, terugbrengen en betalen van de kosten voor de bekers worden gemaakt tussen de ontlener en Festicup.
Meer info op  https://limburg.net/herbruikbare-bekers-limburgnet

Andere aanbieders:

 

 • Hoeveel bekers heb ik nodig?

Het benodigde aantal herbruikbare bekers is sterk afhankelijk van het maximum aantal bezoekers dat je op één moment verwacht, alsook van hoeveel verschillende soorten bekers je wilt gebruiken.
Om te weten hoeveel bekers je moet reserveren, houd je best rekening met:

 • de verschillende factoren die het drankverbruik bepalen, zoals de werkelijke opkomst, het weer, de snelheid van werken, de doorstroming aan de bars, …;
 • het type evenement (snel of traag).
  • Een ‘traag’ evenement verbruikt soms maar gemiddeld een 1,5 consumpties per bezoeker. Bijvoorbeeld een concert met pauze, loopwedstrijd, voorstelling in cultuurcentrum,...
  • Een 'snel' evenement verbruikt tot 3,5 consumpties per bezoeker. Bijvoorbeeld een festival, fuif, rockconcert,..

 

Type evenement

Gemiddeld aantal consumpties per bezoeker

Afwas ter plaatse

Aantal bekers per bezoeker per dag

Snel3.5JA2
  NEEN5-7
Traag1.5JA1-2
  NEEN3-4

             Voorzie steeds extra reserve (+/- 20%) wanneer je voor het eerst met herbruikbare bekers werkt.

 

 • Hoe zit het met afwassen?

  Als je bekers huurt bij Limburg.net mogen ze na het evenement met drankresten terug ingeleverd worden, afwaskosten zijn in de prijs inbegrepen.  Ook andere leveranciers bieden deze service.  Je serveert dus elk drankje in een nieuwe beker.  Hou er wel rekening mee dat je meer bekers dient te huren.

  Je kan ook tussentijds afwassen. Ieder evenement is anders en vraagt een eigen manier van werken. Bekijk vooraf welk systeem je best toepast. De gebruikte bekers worden ofwel op het terrein ofwel nadien gewassen.
  Er zijn verschillende firma's die oplossingen bieden om ter plaatse af te wassen:

  Vraag bij je verhuurfirma van de bekers zeker na op welke manier de bekers afgewassen dienen te worden!

 • Hoe zamel ik de bekers terug in? Waarborg?

  Zonder waarborg gaat er tot 30% van de bekers verloren, een waarborg vragen is dus zowel financieel als ecologisch een goede zaak.
  Er zijn verschillende waarborgsystemen die men kan gebruiken:

  • Cash waarborgsysteem:

   De  bezoeker die een consumptie wenst, betaalt éénmalig een extra bedrag als waarborg voor de herbruikbare beker, meestal 1 of 2 euro.  Wil de bezoeker een nieuw consumptie, dan geeft hij zijn de lege beker af en ontvangt hij nieuwe.  Op het einde van het evenement kan de bezoeker de lege beker terug inruilen voor de waarborg in cash.

  • Ecotoken waarborgsysteem:

   Elke bezoeker van het evenement ontvangt bij een jeton/ token. Deze gebruikt hij bij de betaling van het eerste consumptie. Een volgend drankje kan pas verkregen worden bij inlevering van een lege beker.  Bij verlies van de beker kan de bezoeker een nieuwe ecotoken kopen. Het voordeel van de ecotoken is dat de tokens en de bekers geen omruilwaarde in geld hebben. Hierdoor is dit terugbrengsysteem minder fraudegevoelig.

  • Meer info over waarborgsystemen:
 • Waar moet ik nog op letten?

  • Communicatie is essentieel! Het is belangrijk dat medewerkers en bezoekers goed op de hoogte zijn van het bekersysteem.  Informeer dus duidelijk hoe het systeem werk.

  • Vermijd fraude zowel door bezoekers als medewerkers.  Zeker bij cash-waarborgsysteem is elke beker geld waard.
  • Vermijd dat bekers bij het afval terrecht komen door de waarborg hoog genoeg te zetten.
  • Vermijd dat bekers buiten het terrein komen door een goede briefing aan de security.
  • Zorg voor voldoende medewerkers en inzamelpunten op het einde van evenement.
  • Geef bezoekers de kans om de waarborg te doneren aan een goed doel en vermeld duidelijk wat dit doel is.

← Terug