Schadecommissie

Achtergrondafbeelding

Bij hevige regenval, vorst of langdurige droogte kan er schade ontstaan aan landbouwgewassen. Als landbouwer kunt u de geleden schade laten ramen. Een door de burgemeester samengeroepen schadecommissie, bestaande uit experts van landbouworganisaties, de controle belastingen en een afvaardiging van de stad brengt een plaatsbezoek aan het schadegebied.

Geef hier een melding schade aan teelten door.

 

Contactinformatie