Bedrijventerreinen

Achtergrondafbeelding

Bilzen telt 6 bedrijventerreinen voor KMO’s en industrie.

Spelver : voor productie, verwerking, distributie, opslag, voorraadbeheer ...

KMO-zone de Spelver wordt ontwikkeld voor bedrijven behorend tot de categorie “bedrijvigheid”: productie, verwerking, distributie, opslag, voorraadbeheer ... De zone dient ondermeer voor herlocalisatie van zonevreemde bedrijven uit Bilzen. De prijs van de grond wordt bepaald door de ligging (zichtligging of niet), perceelgrootte en mogelijke prijswijzigingen waartoe de gemeenteraad evt. later kan beslissen.

Bekijk bestemmingsplan RUP Spelver III

Meer informatie over: stedenbouwkundige voorschriften RUP Spelver III

Met de steun van de provincie Limburg voor de opmaak van dit RUP

Procedure:

Kieleberg: regionaal bedrijventerrein

Het bedrijventerrein Kieleberg is bestemd voor regionale bedrijven die een grotere oppervlakte nodig hebben. De minimum perceeloppervlakte bedraagt 5000 m². Er geldt bovendien een tewerkstellingscriterium van minimum 8 personen per hectare.

Bekijk totaalplan Kieleberg

Meer informatie over:
Stedenbouwkundige voorschriften RUP Kieleberg
Bestek in- en uitritten bedrijventerrein Kieleberg
Compensatiemaatregelen bij ontbossing

Procedure:

Eikaert: voor gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige kleinhandel

De zone Eikaert ligt vlak bij de N730 Bilzen – Hoeselt en is zeer goed ontsloten aan de afrit E313 Bilzen-Hoeselt.  De zone heeft een oppervlakte van 5 hectare en is bestemd voor gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige kleinhandel. 

De stad heeft hier geen gronden meer in eigendom. De overgebleven gronden zijn private eigendom. U kan hierover bij de stad bijkomende info bekomen.

Bekijk stedenbouwkundige voorschriften.

Mobility Center: voor transport en vervoer

De zone Mobility Center is 18 hectare, ligt aan de Kruisbosstraat en is bestemd voor activiteiten die gerelateerd zijn aan transport en vervoer. De zone maakt deel uit van het gebied Genk-Zuid.

Deze gronden zijn niet in eigendom van de stad.

U kan hiervoor dan ook contact opnemen met de Vlaamse Waterweg:

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Commercieel Beheer Oost & Vastgoed
011 29 84 05
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
info@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be

Hertenweg voor sier- en fruitteelt

De zone Hertenweg is ongeveer 30 hectare en ligt in de Bilzerse deelgemeente Beverst. Deze zone is uitsluitend gereserveerd voor bedrijven die actief zijn in de sier- en fruitteelt. 

Bekijk situatieplan

Procedure:

  • Indienen aanvraagformulier kandidaatstelling
  • Voorbespreking dienst Lokale Economie
  • Bespreking en principiële goedkeuring dossier door commissie bedrijventerreinen
  • Goedkeuring door college van burgemeester en schepenen
  • Goedkeuring gemeenteraad

Royerveld: voor ambachtelijke KMO’s en dienstverleners

Het bedrijvencentrum Royerveld is ideaal gelegen in de uitvalshoek Tongeren, Hasselt, Genk en is bestemd voor de vestiging van ambachtelijke kleine en middelgrote bedrijven alsook voor dienstverlenende bedrijven. De bedrijfshallen worden verkocht en verhuurd.


Contactinformatie