Bedrijventerreinen

Achtergrondafbeelding

Bilzen telt 6 bedrijventerreinen voor KMO’s en industrie.

Kieleberg: regionaal bedrijventerrein
Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven die een grotere oppervlakte nodig hebben. De minimum perceeloppervlakte bedraagt 5000 m². Er geldt bovendien een tewerkstellingscriterium van minimum 8 personen per hectare.

Bekijk totaalplan Kieleberg

Meer informatie over:
Stedenbouwkundige voorschriften RUP Kieleberg
Bestek in- en uitritten bedrijventerrein Kieleberg
Compensatiemaatregelen bij ontbossing

Procedure:

Spelver: voor productie, verwerking, distributie, opslag, voorraadbeheer ...
KMO-zone de Spelver wordt ontwikkeld voor bedrijven behorend tot de categorie “bedrijvigheid”: productie, verwerking, distributie, opslag, voorraadbeheer ... De zone dient ondermeer voor herlocalisatie van zonevreemde bedrijven uit Bilzen. De prijs van de grond wordt bepaald door de ligging, zichtligging, halfopen, open of gesloten bebouwing, perceelgrootte en datum van aanvraag.

Bekijk totaalplan Spelver II

Meer informatie over: stedenbouwkundige voorschriften RUP Spelver II

Bekijk totaalplan Spelver III

Meer informatie over: stedenbouwkundige voorschriften RUP Spelver III

met de steun van de provincie Limburg voor de opmaak van dit RUP

Procedure:

Eikaert: voor gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige kleinhandel
De zone Eikaert ligt vlak bij de N730 Bilzen – Hoeselt en is zeer goed ontsloten aan de afrit E313 Bilzen-Hoeselt.  De zone heeft een oppervlakte van 5 hectare en is bestemd voor gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige kleinhandel. Bekijk stedenbouwkundige voorschriften.

Mobility Center: voor transport en vervoer
De zone Mobility Center is 18 hectare, ligt aan de Kruisbosstraat en is bestemd voor activiteiten die gerelateerd zijn aan transport en vervoer. De zone maakt deel uit van het gebied Genk-Zuid.

Er is nog 6.600m² beschikbare industrieruimte.

Hertenweg voor sier- en fruitteelt
De zone Hertenweg is ongeveer 30 hectare en ligt in de Bilzerse deelgemeente Beverst. Deze zone is uitsluitend gereserveerd voor bedrijven die actief zijn in de sier- en fruitteelt. De prijs voor deze zone is vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit en is jaarlijks aanpasbaar.

Bekijk situatieplan

Procedure:

  • Indienen aanvraagformulier kandidaatstelling
  • Voorbespreking dienst Lokale Economie
  • Bespreking dossier door commissie bedrijventerreinen
  • Goedkeuring door college van burgemeester en schepenen
  • Goedkeuring gemeenteraad
  • Aanvraag omgevingsvergunning

Royerveld: voor ambachtelijke KMO’s en dienstverleners
Het bedrijvencentrum Royerveld is ideaal gelegen in de uitvalshoek Tongeren, Hasselt, Genk en is bestemd voor de vestiging van ambachtelijke kleine en middelgrote bedrijven alsook voor dienstverlenende bedrijven. De bedrijfshallen worden verkocht en verhuurd.


Contactinformatie