Kapmachtiging

Achtergrondafbeelding

Bomen zijn natuurelementen die in Vlaanderen door een verschillende wet- en regelgeving beschermd worden. Het kappen van bomen kan verboden of vergunningsplichtig zijn.

Procedure

Bomen kappen opgenomen in bosbeheerplan:
Voor het kappen van bomen die expliciet in een goedgekeurd bosbeheerplan zijn opgenomen is geen kapmachtiging en meldingsplicht vereist.

Bomen kappen niet opgenomen in bosbeheerplan:
Wanneer de te kappen bomen niet in het bosbeheerplan zijn opgenomen, heeft u in vele gevallen een kapmachtiging nodig (ook in een privébos). Een kapmachtiging voor het kappen van bomen in een privébos of een openbaar bos kunt u aanvragen bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Bomen kappen in bossen:
Meer informatie over bomen kappen in bossen kan u vinden op de website van Natuur en Bos (zie link rechtsboven).

Bomen kappen buiten bos:
Meer informatie over bomen kappen buiten bos kan u vinden op de website van Natuur en Bos (zie link rechtsboven).

Contactinformatie