Afvalvrij wetgeving

Achtergrondafbeelding

2. Wetgeving en verantwoordelijkheid.

VLAREMA wetgeving cateringmaterialen

Art. 5.3.12.1: vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.
Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.

Art. 5.3.12.4: bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator. 

De verantwoordelijkheid om aan de wetgeving te voldoen ligt bij de eventorganisator.
Het is aan de eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van dranken die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van bovenstaande regels over bekers en drankverpakkingen."

 


3.  Voordelen herbruikbaar ten opzichte van wegwerp.

Financieel:
Herbruikbare bekers vragen in eerste instantie een inspanning (lenen, huren, wassen), maar ze brengen ook op:

  • Lagere personeelskosten (40 tot 50% minder uren opruimwerk, minder werklast voor het ecoteam). Dit compenseert het extra werk ter plekke (bv. afwas of handling aan de toog) ten dele.
  • Lagere verwerkingskosten afval (volume afval vermindert drastisch).
  • Mogelijke opbrengst via stukje niet-recupereerbare waarborg of via waarborg van niet-teruggebrachte bekers

Netheid terrein:
Op en rond het terrein blijft het properder, omdat er minder zwerfvuil van wegwerpbekers rondslingert. Het resulteert in een aangename evenementervaring en het bevordert bovendien de relaties met de buurtbewoners van het evenement en met de eigenaar van het terrein.

Kwalitatievere drinkbeleving:
Herbruikbare bekers (of echt vaatwerk) zorgen voor een kwalitatievere drinkbeleving. De gebruikers hebben een aangenamere drinkervaring die dicht aanleunt tegen glas. Ook blijft koude drank langer fris door de dikte van de herbruikbare beker.

Milieu:
Een kleinere ecologische voetafdruk: studies tonen aan dat voldoende hergebruik steeds een positievere milieu-impact heeft

← Terug