Afvalvrije evenementen

Achtergrondafbeelding

1. Wat zijn evenementen?

Evenementen zijn periodieke of éénmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis...
De gebeurtenissen worden PUBLIEKaangekondigd, gaan op een WELBEPAALD TIJDSTIP door, zijn TIJDELIJKen IEDEREENis er welkom, al of niet tegen betaling.
Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of afgesloten ruimte.

Uitzonderingen zijn markten die gedurende het jaar op vaste en geregelde tijdstippen doorgaan (wekelijks of maandelijks). Zij worden niet als evenementen beschouwd.

  • Open evenementen zoals bv. kermissen, braderijen, (muziek)festivals, dorps- of wijkfeesten, jaarmarkten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen, …
  • Gesloten evenementen zoals bv. activiteiten in sportstadions, concerthallen en cultuurcentra

Uitzonderingen hierop zijn activiteiten met een permanent karakter zoals wekelijkse markten, pretparken, dierentuinen, terrassen verbonden aan een café of restaurant vallen hier niet onder.

Aan de hand van onderstaande beslissingsboom kan je bepalen aan welke regelgeving je dient te voldoen.

 

← Terug