Adreswijziging Belg

Achtergrondafbeelding
Online aanvragenMaak een afspraak

Verhuist u, dan dient u binnen 8 werkdagen uw nieuwe adres door te geven aan de dienst Burgerzaken.

Procedure

Verhuist u naar of binnen Bilzen, dan dient u binnen 8 werkdagen uw nieuwe adres door te geven aan de dienst Burgerzaken van stad Bilzen. U kunt uw adreswijziging online of schriftelijk melden. Identificeer uzelf en de gezinsleden die meeverhuizen daarbij met persoonsgegevens en rijksregisternummer. Volgende gegevens zijn nodig:

  • Naam
  • Voornamen
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • Oud adres
  • Nieuw adres 

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om ergens anders zijn hoofdverblijf te vestigen, moet hij bij de aangifte vergezeld zijn door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent.

Na de aangifte van de verhuis controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Zorg dat bel of brievenbus voorzien is van minstens uw familienaam.

Na deze controle wordt u op de datum dat u de aangifte deed, ingeschreven op uw nieuwe adres. Na de inschrijving wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart te laten aanpassen.

Als u verhuist naar een nieuwbouw kunt u huisvuilcontainers aanvragen. In een bestaand gebouw zijn die meestal al aanwezig en moeten ze geactiveerd worden op uw naam en/of moet de rekening overgedragen worden naar het nieuwe adres.

Let erop dat u het reflecterende huisnummer ook zichtbaar ophangt.
Bijkomende informatie hierover vindt u hier.

Vertrek naar een andere gemeente:
Verhuist u naar een andere Belgische gemeente, dan hoeft u zich alleen aan te melden bij de dienst Burgerzaken van de nieuwe gemeente. De uitschrijving in Bilzen volgt dan automatisch. 

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinformatie