Aanvraag adreswijziging

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Nieuw adres
Verhuizen er gezinsleden mee?
Gaat u bij iemand inwonen? *
Beste tijdstip voor politiecontrole?

Afvalcontainers

Zijn er reeds huisvuil- en groene afvalcontainers aanwezig? *
Ik bestel graag

De aanwezige containers worden automatisch omgezet naar de nieuwe inwoners van het adres. U moet hier niets voor doen.