Aanvraag rioolaansluiting

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Bij de bouw van nieuwe woningen of bij structurele verbouwingen zijn meestal nieuwe rioolaansluitingen nodig voor huishoudelijk afvalwater en regenwater. In straten met een gescheiden riolering, is het verplicht om gescheiden aan te sluiten.

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen (www.vlario.be) verplicht.

Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in je straat, moet ook de afkoppeling van hemelwater op uw privéterrein uitgevoerd zijn. De nieuwe situatie dient u te laten keuren door een keurder die erkend is door Vlario. De stad aanvaardt uitsluitend keuringsattesten van Vlario.

De richtlijnen omtrent het correct afkoppelen van uw woning, zowel voor nieuwbouwwoningen als in het kader van verbouwingen of de aanleg van een gescheiden stelsel, staan omschreven in de ‘Technische specificaties keuring privéwaterafvoer’. Deze richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden om een conform keuringsattest te ontvangen. Deze info is eveneens te raadplegen op VLARIO: https://www.vlario.be/keuring/richtlijnen-keuring

Procedure

De aanvraag voor de rioolaansluitingen moet door de eigenaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning samen met een duidelijk rioleringsplan bij de dienst Wegen worden ingediend via het document ‘aanvraagformulier rioolaansluiting’.  De aanpassingen aan het openbaar domein worden voor rekening van de eigenaar uitgevoerd door de stadsdiensten of door een door de stad aangestelde aannemer.

De keuring van de privéwaterafvoer kan aangevraagd worden bij De Watergroep via het document ‘aanvraagformulier-keuring-privé-de watergroep’ of bij een andere erkende vlariokeurder.  De lijst met erkende vlario-gecertificeerde keurders is terug te vinden op www.vlario.be.

Bedrag

De standaardaansluitingskosten (eerste ingebruikname) voor het uitvoeren van aansluitingen op het openbaar rioolstelsel bedraagt 902,14 euro exclusief btw. Na ontvangst van uw aanvraag wordt een factuur opgesteld.

Na betaling van deze factuur kunnen de werken, na afspraak, ten vroegste binnen een termijn van 7 weken uitgevoerd worden.

De kosten voor de keuring van de privéwaterafvoer zijn voor rekening van de eigenaar.

Online aanvragen

Contactinformatie