Aanvraag rioolaansluiting

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Adresgegevens
Bent u BTW plichtig? *

Adres rioolaansluiting

Adresgegevens

Kadastergegevens

Werd er een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd? *
Aard van de werken? *
Hij/zij verklaart dat in dit gebouw geen/volgende (schrappen wat niet van toepassing is) beroepsactiviteiten (zullen) worden uitgevoerd. Hij/zij verklaart dat de hier verstrekte inlichtingen volledig en juist zijn en verbindt er zich toe om elke bestemmingswijziging van dit gebouw, die de kwaliteit van het lozingswater kan beïnvloeden, onverwijld te melden bij het stadsbestuur. Hij/zij verklaart een keuringsattest ‘privéwaterafvoer’ te zullen bezorgen aan de dienst wegen van de stad uiterlijk binnen de 2 maanden na de realisatie van de riolering op het privédomein. *