95% recyclage regel

Achtergrondafbeelding

6.  95%- recyclage regel

Indien organisatoren ervoor kiezen om geen gebruik te maken van PET-flesjes of blikjes, dienen, deze producten voor 95% gescheiden ingezameld worden voor recyclage.  De rapportage en bewijslast hiervan is de verantawoordelijkheid van de organisatoren.

Voor andere materialen is deze niet meer van toepassing en dient men gebruik te maken van herbruikbare materialen.

←Terug