Zoek en boek - Stijn Moekaars

Naam artiest, organisatie of kunstenaar
Stijn Moekaars

Rubriek
Podiumkunst

Contactgegevens
Stijn Moechars

Adres
Zeepstraat 15, 3740 Bilzen

Telefoonnummer
0496 28 38 12

E-mailadres
stijnmoekaars@hotmail.com

website of sociale media
www.stijnmoekaars.com

Omschrijving aanbod
Interactieve lezingen/vertellingen uit eigen werk.
Theatervoorstelling voor kinderen (kleuter, lagere school) (ook ism. Ruben Appermont)
Muziekoptreden (samenzang/meezingsessie/...)
Poëzie en woordvoorstellingen
Presentatie voor allerlei gelegenheden
Auteur/dichter

 

De stad Bilzen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina noch voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op dit “Zoek en boek lokaal talent” platform wordt doorverwezen. De stad Bilzen kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of diensten. 

De stad Bilzen behoudt de vrijheid om de webpagina en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.