WOS

 

Wat is het?

 

Stad Bilzen kent een sterke traditie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Oog hebben voor een evenwichtige samenwerking tussen Noord en Zuid is oog hebben voor menselijke waardigheid, maar ook voor economisch evenwicht en duurzame relaties.

Om die doelstelling kracht bij te zetten voorziet het stadsbestuur jaarlijks in een stedelijke toelage ter ondersteuning van projecten en initiatieven die zich belangeloos inzetten voor internationale samenwerking en het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in de derde wereld. Ook voor jongeren (tussen 16 en 26 jaar) die een inleefreis, een stage of vrijwilligerswerk plannen in een ontwikkelingsland kan er een financiële steun toegekend worden om de kosten van vervoer en verblijf te drukken.

Daarnaast probeert Stad Bilzen een regiefunctie te vervullen door kennisdeling en ontmoeting mogelijk te maken binnen de organisatie van een stedelijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking (WOS). Lokale verenigingen en sympathisanten trachten vanuit deze context om Bilzenaren te Informeren en te sensibiliseren rond de thematiek van mondiale ontwikkelingssamenwerking. Verder worden er jaarlijks gezamenlijke acties georganiseerd met oog op het verwerven van de nodige fondsen. De WOS vervult ten slotte ook een adviserende rol binnen de lokale beleidsplanning.

Voor wie?

 

Je bent aangesloten bij een vereniging die actief is op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking of je bent geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking.

Contactgegevens

 

De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking komt ongeveer 3-maandelijks samen en staat open voor nieuwe geëngageerde leden. Als je graag (vrijblijvend) een vergadering wil bijwonen dan kan je steeds contact opnemen met het Sociaal Huis Bilzen.