logo bilzen

Nieuws

17-11 - Zware...
13-11 - Werken...

Facebook

E-loket items

Winterdienst

Vanaf november staan de stadsdiensten paraat om de lokale hoofdwegen, bruggen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Het strooien gebeurt op basis van een doordacht strooiplan dat rekening houdt met prioriteiten en efficiënt gebruik van strooizout. Het basisuitgangspunt is dat de Bilzenaar met een minimum aan verplaatsing op een sneeuw- en ijsvrije route geraakt om zo veilig naar zijn bestemming te rijden.

De sneeuw- en ijzelbestrijding op de wegen gebeurt door middel van 2 vrachtwagens en een tractor die vastgelegde routes van gemeentelijke wegen volgen in een tijdspanne van ongeveer 3 à 4 werkuren. In de regel vertrekt de dienst om 4u ’s nachts zodat de straten ’s morgensvroeg vrijgemaakt zijn. Wanneer de weersomstandigheden het vereisen, worden de voertuigen een tweede keer ingezet zodat de strooifrequentie stijgt. De gemeentelijke routes zijn afgestemd op de diensten van het Vlaams gewest die instaan voor de gewestwegen en de fietspaden langs gewestwegen.

Voor de sneeuwbestrijding op de gemeentelijke fietspaden rijdt een kleine tractor met borstel uit. De sneeuwbestrijding in het winkelwoongebied van het stadscentrum, op openbare plaatsen en pleinen in de woonkernen wordt uitgevoerd met gemotoriseerde borstels en voetpadstrooiers. Bewoners en handelaars zijn wettelijk verplicht om zelf de voetpaden voor hun woning of handelspand sneeuw- en ijsvrij te houden.

Fase 1: droog vriesweer en geringe ijzelvorming
Actie: gevaarlijke punten
Download hier het grafisch plan gevaarlijke punten

Fase 2: aanvriezende mist, rijm, ijzelvorming of sneeuwval

Actie: hoofdassen en verbindingswegen volgens 3 strooiroutes
Download hier het grafisch plan fase 1 en fase 2

Fase 3:
aanhoudende sneeuw en vorstdagen
Actie: fase 2 + hellingen, industriezones en hellende wegen

Fase 4: aanhoudende strenge vorst met sneeuw en ijzelvoming
Actie: fase 3 + vlakke binnenwegen en woonwijken waar noodzakelijk

Download hier het grafisch plan 'winterdienst fietspaden'
Download hier het overzicht van de verschillende fases