Winterdienst

Achtergrondafbeelding

Als Koning Winter er is, staan de strooidiensten paraat. Het uitgangspunt is dat u als Bilzenaar met een minimum aan verplaatsing (maximaal enkele honderden meters) op een sneeuw- en ijsvrije route geraakt om u dan, met zo min mogelijk last van sneeuw en ijzel, binnen een beperkte tijd zo veilig en efficiënt mogelijk naar uw bestemming te kunnen verplaatsen.

Wanneer het winterweer dat vereist, stijgt de strooifrequentie. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen we echter niet altijd garanderen dat uw route effectief sneeuwvrij gaat zijn. Wij hopen daarbij op uw begrip en geduld.

Het strooien met een mengeling van droog zout en pekel beperkt de nadelige milieueffecten tot een aanvaardbaar minimum.

Waarom plaatselijke binnenwegen worden overgeslagen
Plaatselijke binnenwegen worden overgeslagen, omdat strooien op wegen die niet voldoende bereden worden geen effect heeft. Het is juist het verkeer dat het gezouten ijs doet smelten.

Strooiplan in 4 fasen
Om zowel ongevallen als overmatig zoutgebruik te vermijden is het belangrijk voldoende preventief te strooien vóór het glad wordt. Twee vrachtwagens en een tractor volgen in een tijdspanne van 3 tot 4 werkuren een weldoordacht ‘strooiplan’ in vier fasen dat rekening houdt met prioriteiten en efficiënt gebruik van strooizout.

  • Fase 1: bij droog vriesweer en (te verwachten) geringe ijzelvorming worden brugdekken, gevaarlijke bochten en hellende vochtige wegen preventief gestrooid. Download plan strooifase 1
  • Fase 2: bij (te verwachten) aanvriezende mist, rijm, ijzelvorming of sneeuwval worden hoofdwegen, verbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten en de gewestwegen, wegen waar openbaar vervoer rijdt en wegen met sterke hellingen gestrooid volgens 3 strooiroutes. Download plan strooifase 2
  • Fase 3: bij aanhoudende sneeuw en vorstdagen: fase 2 + moeilijke punten, industriezones en hellende wegen.
  • Fase 4: bij winterdagen met aanhoudende strenge vorst met sneeuw en ijzelvorming: fase 2 en 3 + vlakke binnenwegen en woonwijken waar noodzakelijk. Als de sneeuw blijft liggen wordt waar nodig met zand gestrooid, waardoor de aangereden sneeuw of ijslaag berijdbaar blijft.

Fietspaden, winkelwoongebied stadscentrum, openbare plaatsen en pleinen
Een kleine tractor met borstel maakt de gemeentelijke fietspaden sneeuw- en ijsvrij. Voetpadstrooiers en gemotoriseerde borstels staan in voor de sneeuwbestrijding in het winkelwoongebied van het stadscentrum, op openbare plaatsen en pleinen in de woonkernen van Bilzen. Download plan 'winterdienst fietspaden'.

Voetpaden voor uw woning of handelspand
Als bewoner en/of handelaar bent u wettelijk verplicht zelf de voetpaden voor uw woning of handelspand sneeuw- en ijsvrij te houden.

Wijziging Grote Spouwen, Martenslinde en Rijkhoven
Omwille van de wegenwerken in Grote Spouwen kan de gebruikelijke strooiroute hier niet volledig gestrooid worden. Tijdens de duur van deze werken zal de voorziene omleidingsroute mee opgenomen worden in het strooiplan. Op de plannen van de verschillende fases zijn de aanpassingen aangeduid.

Ook in de Linnerveldstraat in Martenslinde en op de Reek-, Lethen- en Fonteinstraat in Rijkhoven die allen onlangs geasfalteerd zijn kan er dit jaar nog niet gestrooid worden. De eerste maanden na de aanleg van deze verharding is het risico op beschadiging aan de asfalt door het gebruik van zout te groot. Ook het zelf strooien van zout op de rijweg is hier ten strengste verboden.

Bij extreme weersomstandigheden kunnen er wel alternatieve technieken door onze diensten worden toegepast indien nodig.

Contactinformatie