Als Koning Winter er is, staan de strooidiensten paraat. Het uitgangspunt is dat u als Bilzenaar met een minimum aan verplaatsing (maximaal enkele honderden meters) op een sneeuw- en ijsvrije route geraakt om u dan, met zo min mogelijk last van sneeuw en ijzel, binnen een beperkte tijd zo veilig en efficiënt mogelijk naar uw bestemming te kunnen verplaatsen.

Wanneer het winterweer dat vereist, stijgt de strooifrequentie. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen we echter niet altijd garanderen dat uw route effectief sneeuwvrij gaat zijn. Wij hopen daarbij op uw begrip en geduld.

Het strooien met een mengeling van droog zout en pekel beperkt de nadelige milieueffecten tot een aanvaardbaar minimum.

Waarom plaatselijke binnenwegen worden overgeslagen
Plaatselijke binnenwegen worden overgeslagen, omdat strooien op wegen die niet voldoende bereden worden geen effect heeft. Het is juist het verkeer dat het gezouten ijs doet smelten.

Strooiplan in 4 fasen
Om zowel ongevallen als overmatig zoutgebruik te vermijden is het belangrijk voldoende preventief te strooien vóór het glad wordt. Twee vrachtwagens en een tractor volgen in een tijdspanne van 3 tot 4 werkuren een weldoordacht ‘strooiplan’ in vier fasen dat rekening houdt met prioriteiten en efficiënt gebruik van strooizout.

  • Fase 1: bij droog vriesweer en (te verwachten) geringe ijzelvorming worden brugdekken, gevaarlijke bochten en hellende vochtige wegen preventief gestrooid. 
  • Fase 2: bij (te verwachten) aanvriezende mist, rijm, ijzelvorming of sneeuwval worden hoofdwegen, verbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten en de gewestwegen, wegen waar openbaar vervoer rijdt en wegen met sterke hellingen gestrooid volgens 3 strooiroutes. 
  • Fase 3: bij aanhoudende sneeuw en vorstdagen: fase 2 + moeilijke punten, industriezones en hellende wegen.
  • Fase 4: bij winterdagen met aanhoudende strenge vorst met sneeuw en ijzelvorming: fase 2 en 3 + vlakke binnenwegen en woonwijken waar noodzakelijk. Als de sneeuw blijft liggen wordt waar nodig met zand gestrooid, waardoor de aangereden sneeuw of ijslaag berijdbaar blijft.

Fietspaden, winkelwoongebied stadscentrum, openbare plaatsen en pleinen
Een kleine tractor maakt de gemeentelijke fietspaden sneeuw- en ijsvrij. Voetpadstrooiers en gemotoriseerde borstels staan in voor de sneeuwbestrijding in het winkelwoongebied van het stadscentrum, op openbare plaatsen en pleinen in de woonkernen van Bilzen.

Voetpaden voor uw woning of handelspand
Als bewoner en/of handelaar bent u wettelijk verplicht zelf de voetpaden voor uw woning of handelspand sneeuw- en ijsvrij te houden.

Strooiwagens
De strooiwagens van stad Bilzen zijn uitgerust met Autologic toestellen. Deze toestellen zorgen voor een automatische strooifunctie met ingebouwde routebegeleiding. De GPS- navigatie begeleidt de chauffeur langs de strooiroute en Autologic zorgt tegelijk, volledig automatisch, voor een exacte uitvoering van de strooierinstellingen. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur zich ten volle kan concentreren op het verkeer waardoor de routes foutloos kunnen worden uitgevoerd.  Door het automatisch strooien wordt er niet meer gestrooid dan nodig, hetgeen een positieve impact heeft op fauna en flora en  een kostenbesparing oplevert van minimum 30%.  Om gebruik te kunnen maken van de automatische strooifunctie worden de hoeveelheid zout ( pekel) en de strooibreedtes , in functie van de wegbreedte en aanwezigheid van bomen en planten, op voorhand per locatie ingesteld.

Contactinformatie