Wettelijk samenwonen

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

U kunt wettelijk samenwonen met iemand met wie u reeds feitelijk samenwoont op hetzelfde adres. U kunt ook wettelijk samenwonen met een familielid. Wettelijk samenwonen geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Procedure

Twee personen die reeds feitelijk samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Bilzen zijn wettelijk samenwonend. U kunt daarbij ook laten verwijzen naar het samenlevingscontract dat vooraf door een notaris is opgesteld.

Wettelijk samenwonen beëindigen, kan door:

  • De samenwonenden in onderlinge overeenstemming: beiden dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de dienst Burgerzaken burgerlijke stand.
  • Een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerzaken. Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder en kost € 200 tot € 250. Deze kosten zijn voor degene die het wettelijk samenwonen stopzet.
  • Te huwen.
  • Overlijden van een van de wettelijk samenwonenden.

Meebrengen

Beide samenwonenden moeten langskomen met hun identiteitsbewijs.

Voor Belgen (met wettelijk verblijf):
Heeft u de Belgische nationaliteit of bent u in België geboren, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Voor niet-Belgen:
Heeft u een andere nationaliteit of woont u niet wettig in België, dan moet u volgende recente documenten meebrengen:

  • vaststelling van woonplaats
  • uittreksel geboorteakte met aanduiding van uw afstamming
  • attest van ongehuwde staat
  • uittreksel echtscheidingsakte als u gescheiden bent
  • uittreksel overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent

Voornoemde documenten zijn niet nodig indien de niet-Belg ingeschreven is in het bevolkingsregister en de afstamming, de nationaliteit en de burgerlijke staat reeds bewezen zijn.

Bedrag

Het afleggen van de verklaring wettelijk samenwonen kost 25 euro.

Maak een afspraak

Contactinformatie