Veiligheidsmaatregelen Vuurwerk

Achtergrondafbeelding

Leef de volgende veiligheidsregels na

Voor het afsteken van vuurwerk

 1. Vraag na bij het betrokken gemeentebestuur of de betrokken politiezone of het afsteken van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden.
 2. Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 3. Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat u om het even welk vuurwerk afsteekt.
 4. Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwij­derd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
 5. Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.

Tijdens het afsteken

 1. Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie van vuurwerk die u wilt gebrui­ken.
 2. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 3. Zorg dat u steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 4. Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 5. Zorg voor een goede bescherming van uw ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.
 6. Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel, ...).
 7. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 8. Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken errond aan te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die u bij uw leverancier kunt krijgen. U kunt eventueel ook rook­waren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om uzelf in veiligheid te brengen.
 9. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aange­stoken.
 10. Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 11. Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.
 12. Steek nooit een vuurwerkartikel geplaatst op de grond (batterij, fontein, kaars,...) aan terwijl u zich erover buigt.
 13. Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.
 14. Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.

Na het afsteken

 1. Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.
 2. Ruim de afsteekzone op.

Vermijd bepaalde risico’s voor dieren

 • Breng uw dieren naar een veilige plaats! Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. De detonaties kunnen paniekreacties veroor­zaken, zowel bij wilde dieren als huisdieren. In die stresstoes­tand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Vermijd dus om voetzoekers te gebruiken in de nabijheid van dieren.
 • Indien er een vuurwerk in uw omgeving wordt georganiseerd, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken.
 • Als u de risico’s wil beperken, is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels pro­duceert. Vraag ernaar bij uw vuurwerkhandelaar.
 • HIER vindt u nog 10 tips voor huisdieren

Bij een ongeval en/of zware brandwonden

 • Laat overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden.
 • Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112 of ga naar de permanentiedienst van een van de brandwondencentra van het land.

Adressen van de centra zijn te vinden op:

https://www.brandwonden.be/index.php/brandwondencentra/nl/

Telefoonnummers:

 • Antwerpen: 03 217 75 95
 • Gent: 09 332 34 90
 • Brussel: 02 268 62 00
 • Leuven: 016 34 87 50
 • Luik: 04 366 72 94
 • Charleroi: 071 10 60 00