Vrijstelling verkeersbelasting

Achtergrondafbeelding

Bent u blind, gehandicapt aan bovenste of onderste ledematen of oorlogsinvalide, dan kunt u vrijstelling verkeersbelasting aanvragen.

Procedure

Bent u:

  • blind
  • volledig verlamd aan de bovenste ledematen of zijn deze geamputeerd
  • voor minimaal 50% gehandicapt aan de onderste ledematen
    oorlogsinvalide

Dan kunt u voor een voertuig, dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel, een vrijstelling van de verkeersbelasting (VKB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) aanvragen.

U moet de vrijstelling binnen 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet éénmalig zelf aanvragen door het aanvraagformulieringevuld en ondertekend met een attest dat uw recht op vrijstelling staaft aan de Belastingdienst te bezorgen. Als u verandert van nummerplaat en/of voertuig moet u telkens een nieuwe aanvraag tot vrijstelling indienen.

De vrijstelling is gelinkt aan de persoon met de handicap, waardoor er slechts voor één voertuig een vrijstelling toegekend wordt. In principe kan iedereen met een geldig rijbewijs de vrijgestelde wagen besturen op voorwaarde dat:

  • De persoon met de handicap met die auto wordt vervoerd.
  • Er met de auto boodschappen worden gedaan voor de persoon met de handicap.

Contactinformatie