Verblijfskaart

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Als u uw hoofdverblijfplaats in Bilzen hebt, kunt u bij de dienst Burgerzaken uw biometrische verblijfskaart aanvragen.

Procedure

De procedure voor een machtiging tot verblijf en verblijfskaart wordt bepaald door uw nationaliteit en het doel van uw verblijf. Als uw recht op verblijf is goedgekeurd, kunt u een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken van Bilzen voor het aanvragen van een verblijfskaart voor niet-Belgen (A, B, EU, F-kaart, ...).

Een minderjarige kan pas vanaf 12 jaar een biometrische verblijfsvergunning aanvragen. U ontvangt hiervoor automatisch een oproepingskaart. Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Ook als de geldigheidsperiode van uw verblijfsvergunning verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

In dringende gevallen kan u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen.

Welke verblijfskaart u krijgt en hoe lang deze geldig is, is afhankelijk van uw verblijfsprocedure. Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een biometrische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten:

 • Elektronische A kaart: Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • Elektronische B kaart: Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • Elektronische C kaart: Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • Elektronische K kaart: Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • Elektronische D kaart: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • Elektronische L kaart: Verblijfskaart voor EU-langdurig ingezetene
 • Elektronische E kaart: Verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden
 • Elektronische E+ kaart: Verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf
 • Elektronische EU kaart: Verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden
  Elektronische EU+ kaart: Verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf
 • Elektronische F kaart: Verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging
 • Elektronische F+ kaart: Duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg
 • Elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • Elektronische I kaart: Verblijfskaart voor Intra-Corporate Transferees
 • Elektronische J kaart: Verblijfskaart voor mobiele Intra-Corporate Transferees in het kader van lange termijn mobiliteit.
 • Elektronische M kaart: Verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • Elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: Duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • Elektronische N kaart: Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Ongeveer drie weken na uw aanvraag ontvangt u een brief met uw persoonlijke codes. U kunt uw biometrische vreemdelingenkaart dan ophalen en met de ontvangen codes activeren. U moet uw oude verblijfstitel, de bijlage 8/8bis of de bijlage 15 inleveren voordat u de vreemdelingenkaart kunt activeren.

Met een biometrische vreemdelingenkaart kunt u aantonen dat u in het bevolkingsregister van België bent ingeschreven. In de biometrische vreemdelingenkaart zit een microchip waarmee u online uw identiteit kunt bevestigen en u documenten elektronisch kunt ondertekenen.

De biometrische verblijfskaart moeten persoonlijk aangevraagd en afgehaald worden omdat uw vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij het afhalen worden gescand.

Wat doen bij verlies of diefstal van uw verblijfskaart:
Meld het verlies of de diefstal direct bij DOC STOP en laat uw kaart blokkeren. Bel gratis naar 0800 2123 2123 of bel 0032 2 518 21 23. 

Vraag de politie een attest van verlies aan.

Doe bij diefstal van uw verblijfskaart zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Je krijgt dan een vervangingsattest. Hiervoor heeft u een pasfoto of kleefzegel van uw mutualiteit nodig.

Naast verlies of diefstal kunt u in volgende situaties op eigen initiatief een verblijfsvergunning aanvragen:

 • Als uw pasfoto niet meer gelijkend is.
 • Als uw naam of geslacht verandert.
 • Bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping.
 • Als u een elektronische vreemdelingenkaart in een andere landstaal aanvraagt.

Wat doen bij beschadiging van uw verblijfskaart:
Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken als u een defect aan uw verblijfskaart vaststelt. Met een verblijfsvergunning zonder chip of waarvan de chip loszit, kunt u bij een grenscontrole de toegang tot een land worden geweigerd. De dienst Burgerzaken laat uw kaart onderzoeken door het productiecentrum. Breng naast de beschadigde kaart en de losgekomen chip ook 1 pasfoto mee.

Meebrengen

Bij de aanvraag:

 • Uw oproepingskaart.
 • Een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet.
 • Uw huidige verblijfskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen:

 • Uw oude verblijfsvergunning of het vervangingsattest van de politie bij verlies of diefstal.
 • Uw pin- en pukcode die op de brief staan die u ontvangt met de oproep om uw verblijfsvergunning af te halen.

Bedrag

 • Biometrische EU, EU+, F, F+, M, N kaart: € 22,10
  • 2 weken
 • Biometrische A, B, C, D, H, K, L kaart: € 24,60
  • 2 weken
 • Spoedprocedure: € 122,40
  • 2 werkdagen indien aanvraag vóór 15u00
Maak een afspraak

Contactinformatie