Verblijfskaart

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Als u uw hoofdverblijfplaats in Bilzen hebt, kunt u bij de dienst Burgerzaken uw verblijfskaart aanvragen.

Procedure

De procedure voor een machtiging tot verblijf en verblijfskaart wordt bepaald door uw nationaliteit en het doel van uw verblijf. Als uw recht op verblijf is goedgekeurd, kunt u een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken van Bilzen voor het aanvragen van een verblijfskaart voor niet-Belgen (A, B, E, F-kaart).

Een minderjarige kan pas vanaf 12 jaar een elektronische verblijfsvergunning aanvragen. U ontvangt hiervoor automatisch een oproepingskaart. Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Ook als de geldigheidsperiode van uw verblijfsvergunning verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen.

Welke verblijfskaart u krijgt en hoe lang deze geldig is, is afhankelijk van uw verblijfsprocedure:

 • A = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf
 • B = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
 • C = Identiteitskaart voor vreemdelingen
 • D = EG - langdurig ingezetene in België
 • E = Verklaring van inschrijving
 • E+ = Document ter staving van duurzaam verblijf
 • F = Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • F+= Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • H = Europese blauwe kaart

Ongeveer drie weken na uw aanvraag ontvangt u een brief met uw persoonlijke codes. U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart dan ophalen en met de ontvangen codes activeren. U moet uw oude verblijfstitel, de bijlage 8/8bis of de bijlage 15 inleveren voordat u de vreemdelingenkaart kunt activeren.

Met een elektronische vreemdelingenkaart C, E+, F+ kunt u aantonen dat u in het bevolkingsregister van België bent ingeschreven. In de elektronische vreemdelingenkaart zit een microchip waarmee u online uw identiteit kunt bevestigen en u documenten elektronisch kunt ondertekenen.

De biometrische verblijfstitels A-, B-, C- D- en H-kaart moeten persoonlijk afgehaald worden omdat uw vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij het afhalen worden gescand.

Wat doen bij verlies of diefstal van uw verblijfskaart:
Meld het verlies of de diefstal direct bij DOC STOP en laat uw kaart blokkeren. Bel gratis naar 0800 2123 2123 of bel 0032 2 518 21 23. 

Vraag de politie een attest van verlies aan.

Doe bij diefstal van uw verblijfskaart zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Je krijgt dan een vervangingsattest. Hiervoor heeft u een pasfoto of kleefzegel van uw mutualiteit nodig.

Naast verlies of diefstal kunt u in volgende situaties op eigen initiatief een verblijfsvergunning aanvragen:

 • Als uw pasfoto niet meer gelijkend is.
 • Als uw naam of geslacht verandert.
 • Bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping.
 • Als u een elektronische vreemdelingenkaart in een andere landstaal aanvraagt.

Wat doen bij beschadiging van C-, E+ of F+kaart:
Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken als u een defect aan uw verblijfskaart vaststelt. Met een verblijfsvergunning zonder chip of waarvan de chip loszit, kunt u bij een grenscontrole de toegang tot een land worden geweigerd. De dienst Burgerzaken laat uw kaart onderzoeken door het productiecentrum. Breng naast de beschadigde kaart en de losgekomen chip 1 pasfoto mee.

Meebrengen

Bij de aanvraag:

 • Uw oproepingskaart.
 • Een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet.
 • Uw huidige verblijfskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen:

 • Uw oude verblijfsvergunning of het vervangingsattest van de politie bij verlies of diefstal.
 • Uw pin- en pukcode die op de brief staan die u ontvangt met de oproep om uw verblijfsvergunning af te halen.

Bedrag

 • Niet-biometrische EVK (E, E+, F, F+):
  • 2 weken
  • € 19,30
 • Biometrische EVK (A-, B-, C-, D-, H-kaart):
  • 2 weken
  • € 21,80
 • EVK en Biometrisch EVK in spoedprocedure:
  • 2 werkdagen indien aanvraag vóór 15u00
  • € 105,60
Maak een afspraak

Contactinformatie