In het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kan u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Het CGG biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding. Dit betekent dat u bij het CGG terecht kan voor een gesprek na afspraak.

Procedure

Het Sociaal Huis Bilzen heeft met het CGG een specifieke samenwerkingsovereenkomst waardoor zowel cliënten van het Sociaal Huis als patiënten van de Bilzerse huisartsen via doorverwijzing ondersteund kunnen worden.

Tijdens de zitdag op dinsdagvoormiddag in het Sociaal Huis Bilzen kan op vraag van een huisarts en/of hulpverlener van het Sociaal Huis een eerste screening gebeuren waarin met de cliënt kan bekeken worden welke de hulpverleningsmogelijkheden zijn die het beste aansluiten bij de hulpvraag van cliënt. Er kan gericht doorverwezen worden naar het CGG of een andere hulpverleningsinstantie of er kan ter plaatse een afgebakend hulpverleningstraject aangeboden worden.

Indien u niet doorverwezen bent door een hulpverlener van het Sociaal Huis of een huisarts kan u terecht bij:

 • Hasselt:
  Pater Valentinuslaan 32
  3500 Hasselt
  Tel. 011 22 30 10
  Openingsuren:
  Maandag & donderdag: 08u30-20u00
  Dinsdag, woensdag & vrijdag: 08u30-17u00

 • Tongeren:
  Henisstraat 17
  3700 Tongeren
  Tel. 012 23 44 91
  Openingsuren:
  Maandag: 10u30-20u00
  Dinsdag t/m vrijdag: 08u30-17u00

Meebrengen

 • eventueel doorverwijsbriefje van de huisarts
 • klevertje van de mutualiteit

Bedrag

Aan de contacten in Bilzen zelf zijn geen kosten verbonden.

Contactinformatie