Rechten van betrokkenen met betrekking tot verwerking persoonsgegevens

Achtergrondafbeelding

Eén van de hoekstenen van de GDPR is het uitbreiden van de rechten van de betrokkene. De GDPR kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (= betrokkenen) en biedt ze meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.  

De betrokkene heeft de volgende rechten:  

  • Recht op inzage 

  • Recht op verbetering 

  • Recht op vergeten te worden 

  • Recht op beperking van de verwerking 

  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

  • Recht van bezwaar 

  • Recht op bezwaar op geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) 

Aan de hand van een privacy policy of andere vorm van kennisgeving zijn betrokkenen op de hoogte van hun rechten, vervolgens moet er voor gezorgd worden dat een betrokkene deze rechten ook effectief kan uitoefenen. Deze procedure voorziet in een werkwijze die toelaat om verzoeken tot uitoefening van rechten door betrokkenen juist en volledig in te willigen en vormt een integraal geheel met de incidentenprocedure. 

De betrokkene kan zijn vraag omtrent zijn rechten richten via mail richten aan DPO@bilzen.be of 

door onderstaand webformulier in te vullen. 

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging