Verspreiding reclamebladen

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Wenst u reclamebladen te verspreiden op het grondgebied Bilzen dan dient u hiervoor een aangifte in te vullen.

Er wordt namelijk een belasting geheven op de verspreiding van reclamebladen met handelskarakter en gelijkgestelde producten.

Deze belasting wordt aangerekend ten bate van het algemeen ecologisch welzijn en overeenkomstig de milieubeleidsovereenkomst inzake reclamedrukwerkafvalstoffen.

Voorwaarden

De uitgever is ertoe gehouden ten laatste 24 uren voor de verspreiding de noodzakelijke gegevens te bezorgen aan het stadsbestuur, samen met een voorbeeld van de uitgifte.

Procedure

Het aangifteformulier kan u hier online invullen.

Meebrengen

- Besluit betreffende verspreiding van reclamebladen

Bedrag

De belasting bedraagt voor de huis-aan-huisbedeling van reclamebladen 0,00186 EUR per verspreide bladzijde en voor gelijkgestelde producten 0,0186 EUR per verspreid enkelvou­dig exemplaar. Meer informatie kan u terugvinden in het besluit betreffende de verspreiding van reclamebladen (zie rechts bovenaan).

Uitzonderingen

Er zijn vrijstellingen mogelijk. Meer informatie kan u terugvinden in het besluit betreffende de verspreiding van reclamebladen (zie rechts bovenaan).

Voor wie

De belasting is verschuldigd door elke uitgever van reclame met een handelskarakter.

Online aanvragen

Contactinformatie