Verlaagd BTW-tarief auto

Achtergrondafbeelding

Heeft u een handicap, dan betaalt u bij de aankoop van een auto uitsluitend bestemd voor persoonlijk vervoer, slechts 6% BTW. Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren, onderhoud en herstellingen van die wagen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief als u:

  • Blind bent.
  • Volledig bent verlamd aan de bovenste ledematen of deze geamputeerd zijn.
  • Een blijvende invaliditeit heeft van minstens 50% aan de onderste ledematen.
  • Een militair of een burgerlijke oorlogsinvalide met een arbeidsongeschiktheid van minstens 50% bent.
  • Uw wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel gebruikt.

Procedure

U dient voor de levering (of de invoer) van het voertuig een verklaring af te leggen bij het plaatselijk BTW-kantoor. Daar ontvangt u 4 attesten. Eén hiervan is bestemd voor de verkoper, één voor het BTW-kantoor en twee exemplaren voor uzelf. Die gebruikt u om de betaalde BTW terug te vragen. De verkoper rekent u dan 6% BTW aan.

Contactinformatie