Stemmen met een volmacht

Achtergrondafbeelding

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg of als geregistreerde niet-Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden. U kan hiervoor steeds terecht aan de snelbalie (zonder afspraak) tijdens onze openingsuren.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd en kunt u een boete krijgen als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

Voor volgende redenen kunt u een volmacht geven:

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als u om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. als u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het stadsbestuur);
 4. als u zich in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt (attest van de instelling);
 5. wegens je geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in  het buitenland (attest van het stadsbestuur).

Procedure

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden (zie rechts boven) of gratis aanvragen bij het gemeentebestuur.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Wanneer u volmacht geeft wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland (andere dan beroepsredenen) moet u de bewijzen voor uw afwezigheid uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen (een attest van het reisbureau, een vliegticket, …) binnenbrengen bij het stadsbestuur. Als u geen bewijzen kunt voorleggen, mag een ‘verklaring op eer’ worden afgelegd bij het stadsbestuur.

Aan de hand van deze stukken wordt een attest opgesteld om bij de volmacht te voegen.

Aan wie een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een geregistreerde niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een geregistreerde niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Wanneer u omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, dan moet u de bewijzen hiervan binnen brengen bij de dienst verkiezingen, Deken Paquayplein 1. De Vrederechter zal dan beslissen of uw reden van verhindering aanvaard zal worden.

Wat moet ik doen als volmachthouder?

Als volmachthouder moet u zich aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

U moet eveneens meenemen:

 • het ondertekende volmachtformulier;
 • het attest dat bij die volmacht hoort (het bewijs van de reden van afwezigheid).
 • uw eigen identiteitskaart;
 • uw eigen oproepingskaart.

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid
 • zijn eigen identiteitskaart
 • uw oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.

Contactinformatie