Stemmen met een volmacht

Achtergrondafbeelding

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg of als geregistreerde niet-Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden. U kan hiervoor steeds terecht aan de snelbalie (zonder afspraak) tijdens onze openingsuren.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd en kunt u een boete krijgen als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

Voor volgende redenen kunt u een volmacht geven:

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als u om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. als u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het stadsbestuur);
 4. als u zich in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt (attest van de instelling);
 5. wegens je geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in  het buitenland (attest van het stadsbestuur).

Procedure

Voldoet u aan één van de zeven bovenstaande redenen om volmacht te geven, dan kunt u het volmachtformulier downloaden (zie rechts boven) of gratis aanvragen bij het gemeentebestuur.
Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.
Verder geeft u ook uw eigen oproepingsbrief en het geldig attest dat uw afwezigheid wettigt aan de volmachtkrijger.  

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.
De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid
 • zijn eigen identiteitskaart
 • uw oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief.

OPGELET: Wanneer u volmacht geeft wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland (andere dan beroepsredenen) moet u de bewijzen voor uw afwezigheid uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen (een attest van het reisbureau, een vliegticket, …) binnenbrengen bij het stadsbestuur. 
Als u geen bewijzen kunt voorleggen, mag er persoonlijk een “verklaring op eer” worden afgelegd bij het stadsbestuur.
Aan de hand van deze stukken of uw verklaring op eer, wordt een attest “tijdelijk verblijf in het buitenland” afgeleverd om bij de volmacht te voegen.

Aan wie een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een geregistreerde niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een geregistreerde niet-Belgische kiezer een volmacht geven.
Opgelet! Een volmachtkrijger kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Wanneer u omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, dan moet u de bewijzen hiervan samen met uw oproepingsbrief binnen brengen bij de Dienst Burgerzaken (verkiezingen) Deken Paquayplein 1.
De Vrederechter zal dan beslissen of uw reden van verhindering aanvaard zal worden.

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid
 • zijn eigen identiteitskaart
 • uw oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.

Contactinformatie