Stemmen met een volmacht

Achtergrondafbeelding

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024: Federaal, Vlaams en Europees 

In België is er voor de verkiezingen van juni opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg of als geregistreerde niet-Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, dient u toch uw stem uit te brengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden. U kan hiervoor steeds terecht aan de snelbalie (zonder afspraak) tijdens onze openingsuren in de voor- en namiddag.

VERKIEZINGEN 13 OKTOBER 2024: Lokaal en provinciaal

De stemplicht is afgeschaft. Burgers hebben in oktobernu het recht om te gaan stemmen maar zijn hiertoe niet meer verplicht.

Belgische kiezers hebben actief en passief stemrecht: ze kunnen stemmen én zich kandidaat stellen voor alle verkiezingen. Niet-Belgische EU-burgers mogen stemmen en zich kandidaat stellen voor gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen. Niet-EU-burgers kunnen stemmen voor gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen als zij voldoen aan extra voorwaarden, maar ze kunnen zich geen kandidaat stellen. Kiezers kunnen hun actief en passief stemrecht verliezen door uitsluiting of schorsing.

De Belgische inwoners en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst. Ze ontvangen eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen. In bepaalde omstandigheden kan een kiezer een volmacht geven aan een andere kiezer om in zijn plaats te stemmen. Een persoon met een handicap mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. ​​​​​

Indien u niet kan gaan stemmen, maar toch een volmacht wenst te geven dan kan dit indien u aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet.
Het volmachtformulier voor de verkiezingen van oktober zal via deze website beschikbaar zijn na afloop van de verkiezingen van 9 juni 2024 (richtlijnen Vlaanderen Kiest). Indien u eerder een volmachtformulier nodig heeft, kan u langskomen aan onze snelbalie.

Voorwaarden

Voor volgende redenen kunt u een volmacht geven:

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als u om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. als u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het stadsbestuur);
 4. als u zich in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt (attest van de instelling);
 5. wegens uw geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in het buitenland (attest van het stadsbestuur).

Procedure

Voldoet u aan één van de zeven bovenstaande redenen om volmacht te geven, dan kunt u het volmachtformulier downloaden (zie rechts boven) of gratis aanvragen bij het gemeentebestuur.
Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.
Verder geeft u ook uw eigen oproepingsbrief en - enkel voor de verkiezingen van oktober 2024 - het geldig attest dat uw afwezigheid wettigt aan de volmachtkrijger.  

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.
De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid (verkiezingen oktober 2024)
 • zijn eigen identiteitskaart
 • uw oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief.

OPGELET: Wanneer u volmacht geeft wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland (andere dan beroepsredenen) moet u de bewijzen voor uw afwezigheid uiterlijk de dag vóór de dag van de verkiezingen (een attest van het reisbureau, een vliegticket, …) binnenbrengen bij het stadsbestuur. 
Als u geen bewijzen kunt voorleggen, mag er persoonlijk een “verklaring op eer” worden afgelegd bij het stadsbestuur.
Aan de hand van deze stukken of uw verklaring op eer, wordt een attest “tijdelijk verblijf in het buitenland” geattesteerd/afgeleverd om bij de volmacht te voegen.

Aan wie een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een geregistreerde niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een geregistreerde niet-Belgische kiezer een volmacht geven.
Opgelet! Een volmachtkrijger kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

JUNI 2024: Wanneer u omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, dan moet u de bewijzen hiervan zelf bijhouden tot 6 maanden na de verkiezingen. Indien u geen geldige reden heeft om niet te gaan stemmen, kan u beboet worden.

OKTOBER 2024: Geen probleem, er is geen stemplicht meer. U bent in orde.

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid (verkiezingen oktober 2024)
 • zijn eigen identiteitskaart
 • uw oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.