Stemmen met een volmacht

Achtergrondafbeelding

In België is er stemplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders een volmacht geven om voor u te stemmen. U kan hiervoor steeds terecht aan de snelbalie (zonder afspraak) tijdens onze openingsuren.

Voorwaarden

Voor volgende redenen kunt u een volmacht geven:

 1. wegens ziekte of gebrekkigheid (doktersattest);
 2. om beroeps- of dienstredenen, ook als u om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 3. als u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het stadsbestuur);
 4. als u zich in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt (attest van de instelling);
 5. wegens je geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 6. wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 7. wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in  het buitenland (attest van het stadsbestuur).

Procedure

Voor te leggen attesten bij volmacht:

De attesten kunt u rechtstreeks aan het door u ingevulde en ondertekende volmachtformulier hechten. U geeft deze documenten samen met uw oproepingskaart aan de volmachtdrager. Die moet gaan stemmen in het bureau waar u bent opgeroepen.

Wanneer u volmacht geeft wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland (andere dan beroepsredenen) moet u de bewijzen voor uw afwezigheid uiterlijk de dag vóór op de dag van de verkiezingen (een attest van het reisbureau, een vliegticket, …) binnenbrengen bij het stadsbestuur. Als u geen bewijzen kunt voorleggen, mag een ‘verklaring op eer’ worden afgelegd bij het stadsbestuur.

Aan de hand van deze stukken wordt een attest opgesteld om bij de volmacht te voegen.

Aan wie een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Wanneer u omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, dan moet u de bewijzen hiervan zelf bijhouden en zorgen dat u nadien - indien nodig - kan bewijzen dat u aan één van de gerechtvaardigde redenen van afwezigheid voldeed (attest reisbureau, betalingsbewijzen, kopie vliegtickets, doktersattest, attest van de onderwijsinstelling, …).

Wat moet ik doen als volmachthouder?

Als volmachthouder moet u zich aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

U moet eveneens meenemen:

 • het ondertekende volmachtformulier;
 • het attest dat bij die volmacht hoort (het bewijs van de reden van afwezigheid).
 • uw eigen identiteitskaart;
 • uw eigen oproepingskaart.

Contactinformatie