Omgevingsvergunning tot het verkavelen van gronden.

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Wilt u een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan hebt u een omgevingsvergunning tot het verkavelen van gronden nodig.

De omgevingsvergunning tot het verkavelen van gronden geeft aan de eigenaar de toelating om deze nieuwe percelen te verkopen als bouwkavel en geeft aan de kopers de waarborg dat zij op die percelen een woning mogen oprichten. De aanvraag gebeurt bij het stadsbestuur.

 

Procedure

Voor de bespreking van ontwerpen dient men een afspraak te maken bij de dienst Omgeving.

Let op! Een aanvraag zal vanaf 1 januari 2018 digitaal moeten gebeuren via het omgevingsloket.

 

Meebrengen

Plannen, vergunningen, foto's.

 

Bedrag

Meer informatie betreffende de kosten kunt u terugvinden in het retributiereglement dd. 17/12/2019. (zie rechts bovenaan - "Documenten")

 
Maak een afspraak

Contactinformatie