Uittreksel uit de registers

Achtergrondafbeelding
Mijn Burgerprofiel

Een ‘uittreksel uit de registers’ bevestigt in welk register dat u als inwoner bent ingeschreven (bevolkingsregister, vreemdelingenregister). Het ‘Uittreksel uit de registers’ kan enkel bij de stad Bilzen worden aangevraagd als de persoon over wie het gaat in Bilzen is ingeschreven.

Procedure

Voor uzelf of door uw wettelijk vertegenwoordige:

  • Rechtstreeks downloaden via 'Mijn Burgerprofiel'
  • Online aanvragen
  • Via de snelbalie
  • Schriftelijk

Voor een derde:

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen met wettelijke reden online een ‘Uittreksel uit de registers’ voor een derde aanvragen.

Meebrengen

●     Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

Gratis

Mijn Burgerprofiel

Contactinformatie