Het SVK Houtvast huurt woningen van privé- eigenaars in de stad Bilzen, de gemeenten Hoeselt, Kortessem, Riemst en Voeren. Momenteel zijn er een 195-tal panden in beheer, waarvan een 100-tal in Bilzen.

Het SVK Houtvast is ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt waardoor ze sneller het slachtoffer worden van huisjesmelkers. Het SVK Houtvast tracht de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.

Voorwaarden

 • Inkomensgrenzen:
  Om in aanmerking te komen voor een woning via het SVK dient uw inkomen beperkt te zijn. Hiermee bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar. Het SVK houdt rekening met het inkomen van 3 jaar geleden: als u zich inschrijft in 2018 vragen wij naar uw inkomsten van 2015. Wij geven hieromtrent meer uitleg als u zich komt inschrijven.

 • Eigendom of volledig vruchtgebruik van een eigendom:
  U mag geen woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Deze voorwaarde geldt voor uzelf en iedereen die bij u woont. Ook hieromtrent geven we meer uitleg bij de inschrijving. 

Procedure

U kan zich bij het SVK Houtvast inschrijven op iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur en dit in het Sociaal Huis.

Contactgegevens SVK Houtvast vzw
Brugstraat 26
3740 Bilzen
Tel: 089 24 38 32

Meebrengen

 • kopie identiteitskaart van alle inwonende gezinsleden en personen die mee verhuizen
 • kopie van het aanslagbiljet personenbelasting van alle gezinsleden en personen die mee verhuizen
 • bewijzen van alle inkomsten van de afgelopen zes maanden
 • attest collectieve schuldbemiddeling: verklaring inkomen, maandelijks leefgeld en maandelijkse schuldaflossing
 • eventueel bewijzen van alimentatie bij echtscheiding en uw vonnis van echtscheiding
 • kopie van uw laatste huurcontract
 • 2 betalingsbewijzen van uw huidige huur
 • alle documenten/attesten die uw woonnood kunnen aantonen (vonnis, opzegbrief, ongeschiktheidverklaring)
 • document waaruit blijkt dat u het eigendom verworven heeft via erfenis of schenking

Contactinformatie

 • Sociaal huis

  Sociaal Huis

  Hospitaalstraat 15
  3740 Bilzen

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open 09 tot 12 uur (Vrije inloop), 13:30 tot 16 uur (Op afspraak)
  • Morgen open 09 tot 12 uur (Vrije inloop), 13:30 tot 15 uur (Op afspraak)
  Alle openingsuren