Subsidie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor zwaluwen

Achtergrondafbeelding

Subsidie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen en gierzwaluw.

Voorwaarden

Indien meerdere legsels in één seizoen, wordt er slechts 1 meegeteld.
De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren voor 15 juni van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
De toelage zal worden uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin zich de kolonie bevindt na controle. Er is maar één aanvraag per persoon en per adres mogelijk.

Meebrengen

Aanvraagformulier “subsidie voor het behoud zwaluwkolonies”.

Bedrag

Er worden 3 subsidieklassen voorzien:

  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie met minder of gelijk aan drie bewoonde zwaluwnesten wordt een subsidie verleend van 40 euro/jaar 
  • Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie met meer dan drie maar minder of gelijk aan zeven bewoonde zwaluwnesten wordt een subsidie verleend van 100 euro/jaar 
  • Voor het instandhouden van zwaluwkolonie met meer dan zeven bewoonde zwaluwnesten wordt een subsidie verleend van 200 euro/jaar

Voor wie

De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van Bilzen. Enkel bezette nesten komen in aanmerking. De aanvrager moet de gebruiker van de gebouwen zijn.

Contactinformatie