Stedenbouwkundig attest

Achtergrondafbeelding

Een stedenbouwkundig attest biedt u tegen geringe kosten en zonder risico meer zekerheid over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. De informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden op het attest zijn vanaf de uitreiking van het attest twee jaar geldig.

Procedure

Een stedenbouwkundig attest wordt u op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp verleend. U heeft daarvoor geen architect nodig en hoeft ook geen eigenaar van de grond te zijn. 

Let wel, het attest is niet hetzelfde als een omgevingsvergunning.

Meer informatie hiervoor kunt u terugvinden op de website van Ruimtelijke Ordening (zie link bij externe websites). U kunt er tevens het aanvraagformulier downloaden.

Contactinformatie