Speelstraten

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Sinds 2000 worden er in Bilzen jaarlijks speelstraten ingevoerd tijdens de zomervakantie. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst wordt met het verkeersbord C3 en waar de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden wordt voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. Aanvragers moeten zowel het ingevulde aanvraagformulier als de bewonersenquête bezorgen aan de jeugddienst.
Tip: ga niet van deur tot deur om de enquête te laten invullen door de buren maar kies voor een coronaproof alternatief, zoals een WhatsApp-groep of de bewoners enquête met strookjes die je hier kan vinden.

In Bilzen zal je op de deze plaatsen een speelstraat terug vinden:

 • Kuilenweg 01/07-15/07
 • Zonnelaan 10/07-24/07 en van 14/8-28/8
 • Processiestraat 01/07-28/07
 • Bovenstraat 30/07-27/08
 • Hoogbrugstraat 17/07-06/08
 • Mondeostraat 01/07-28/07
 • Kuilenweg 15/08-31/08

Procedure

Om een vergunning voor een speelstraat te verkrijgen, dient u

 • de bewonersenquête in te vullen. De bewonersenquête is nodig aangezien de meerderheid van de bewoners van de straat akkoord moet gaan met de inrichting van de speelstraat.
 • de afsprakennota te ondertekenen.

Deze documenten kunt u rechts downloaden.

 • online aanvraagformulier invullen en uploaden ondertekende documenten (zie hieronder).
 • afwachten goedkeuring schepencollege.
 • na goedkeuring zal de dienst Jeugd een controle uitvoeren op de gemaakte afspraken.

Voor meer informatie kunt u de infodocumenten rechts raadplegen of kunt u steeds terecht bij de dienst Jeugd.

Online aanvragen

Contactinformatie