Speelstraten

Achtergrondafbeelding

Sinds 2000 worden er in Bilzen jaarlijks speelstraten ingevoerd tijdens de zomervakantie. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst wordt met het verkeersbord C3 en waar de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden wordt voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. Aanvragers moeten zowel het ingevulde aanvraagformulier als de bewonersenquête bezorgen aan de jeugddienst.

Procedure

Om een vergunning voor een speelstraat te verkrijgen, dient u

  • de bewonersenquête in te vullen. De bewonersenquête is nodig aangezien de meerderheid van de bewoners van de straat akkoord moet gaan met de inrichting van de speelstraat.
  • de afsprakennota te ondertekenen.

Deze documenten kunt u rechts downloaden.

  • online aanvraagformulier invullen en uploaden ondertekende documenten (zie hieronder).
  • afwachten goedkeuring schepencollege.
  • na goedkeuring zal de dienst Jeugd een controle uitvoeren op de gemaakte afspraken.

Voor meer informatie kunt u de infodocumenten rechts raadplegen of kunt u steeds terecht bij de dienst Jeugd.

Online aanvragen

Contactinformatie