Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Achtergrondafbeelding

Als u een kleinhandelszaak wil openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

 

 

 

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopsoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopsoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van Vlaio voordat het de machtiging toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Meer info vindt u hier.

Contactinformatie