Schuldbemiddeling juridische dienst

Achtergrondafbeelding

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij u wordt geholpen met de afbouw van uw schulden.

Procedure

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij u wordt geholpen met de afbouw van uw schulden als gevolg van consumentenkrediet, huurschulden, energieschulden .... Elke inwoner van Bilzen die hierbij moeilijkheden ondervindt in het contact met schuldeisers, kan op afspraak bij de juriste van het OCMW in het Sociaal Huis terecht voor juridische informatie en hulp. 

Vaak kunnen kosten en intresten juridisch betwist worden of kan de verjaring worden ingeroepen. De juriste van het Sociaal Huis Bilzen onderzoekt  daarom de gegrondheid van uw schuld. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek wordt er een afbetalingsplan aan de schuldeiser(s) voorgelegd en/of worden de schuld(en) betwist. Zo nodig wordt een klacht neergelegd bij de bevoegde instanties.

De juriste adviseert u over de wettelijke invorderingsmogelijkheden van een incassokantoor of gerechtsdeurwaarder en neemt daarbij de rol van bemiddelaar op.

De juriste legt u uit wat u staat te wachten wanneer u bepaalde facturen niet op tijd betaalt, hoe en wanneer u facturen moet protesteren, het eenzijdig verzoekschrift en betalingsbevel en haar gevolgen. Ze helpt u ook met het indienen van fiscale bezwaarschriften en kan zo nodig onbeperkt uitstel vragen.

De juriste geeft tot slot uitleg over hoe een procedure collectieve schuldenregeling verloopt, wat daarbij de voor- en nadelen zijn en of het de best passende hulpverlening voor uw situatie is.

Voor budgetbegeleiding of budgetbeheer verwijst de juriste u door naar een maatschappelijk assistente.

Meebrengen

  • Zowel uw identiteitskaart als PIN-code.
  • Alle documenten die met uw vraag te maken hebben.

Regelgeving

  • Artikel 1 Organieke  wet van 08 juli 1976
  • Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet (e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)
  • Wet van 05 juli 1998 op de Collectieve schuldenregeling (e.a. wetten en uitvoeringsbesluiten)

Contactinformatie