Rijbewijs niet-Belgisch omwisselen

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om als buitenlander een Belgisch rijbewijs te bekomen. Er zijn drie verschillende situaties.

Procedure

 • Europees rijbewijs:
  U dient uw buitenlands rijbewijs ten laatste twee jaar na uw inschrijvingsdatum in België om te ruilen naar een Belgisch rijbewijs. Wanneer er een einddatum op het rijbewijs vermeld is, dient u dit om te ruilen vóór de einddatum!

  Het Europees rijbewijs wordt hoe dan ook best meteen geregistreerd bij uw inschrijving in België, zodat er bij verlies/diefstal in ons land een duplicaat kan verkregen worden. Indien niet, dienen attesten te worden opgevraagd in het land van oorsprong.

 • Erkend rijbewijs uit niet-Europees land:
  Deze rijbewijzen worden eerst opgestuurd naar de politie. Daar worden ze gecontroleerd op echtheid. Ook de inschrijvingsdatum in België is van belang: het rijbewijs moet immers behaald worden voorafgaand aan uw inschrijvingsdatum in België.

  Bij goedkeuring wordt de bezitter gecontacteerd om een afspraak te maken om met een recente pasfoto langs te komen voor de omwisseling naar een Belgisch rijbewijs.

  Er is een beëdigde vertaling nodig!

 • Niet erkend rijbewijs uit niet-Europees land:
  Dergelijke rijbewijzen kunnen nooit omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs. De houders van dergelijke rijbewijzen krijgen wel vrijstelling van scholing en kunnen direct een theoretisch en praktijkexamen afleggen. Om die examens te kunnen afleggen, moet u in België ingeschreven zijn.

Meebrengen

 • niet-Belgisch rijbewijs

 • beëdigde vertaling

 • recente pasfoto

Bedrag

€ 25,00 bij omwisseling

Uitzonderingen

Opgelet, de overheid erkent niet alle categorieën behaald in het buitenland. Kijk na welke rijbewijzen we kunnen omwisselen op de website van Mobiliteit Belgium (zie rechts).

Voor wie

Niet-Belgen ingeschreven te België mét een verblijfstitel.

Maak een afspraak

Contactinformatie