Reistoelating voor minderjarigen

Achtergrondafbeelding

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer uw minderjarig kind alleen reist of in het gezelschap anders dan zijn ouder(s) reist. Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

U kan hiervoor steeds zonder afspraak terecht tijdens onze reguliere openingsuren. Dit product wordt meteen aan onze snelbalie afgeleverd.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning van de persoon die toelating geeft. De ouder of voogd dient zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag.
  • Bewijs van ouderlijke macht voor de voogd van een minderjarige.

Contactinformatie