Registratie poliovaccinatie

Achtergrondafbeelding

In België is poliovaccinatie verplicht. Via een attest wordt geregistreerd of elk kind voor het 18 maanden is gevaccineerd is.

 

Voorwaarden

 

 

Procedure

In België is poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie. Voor de leeftijd van 18 maanden krijgt elk kind 4 vaccinaties, tenzij er neven- of bijwerkingen zijn. Deze poliovaccinaties kunnen gebeuren via Kind en Gezin, de huisarts of de pediater.

Na de vier poliovaccinaties vult de arts het attest in dat u bij de geboorteaangifte heeft ontvangen. U dient het ingevulde attest af te geven in het Stedelijk Administratief Centrum (dienst Burgerzaken) vóór uw kind 18 maanden is. Zo kan er gecontroleerd worden of het kind de nodige vaccinaties heeft gekregen.

Heeft u het polioattest niet meer, dan kunt u bij Kind en Gezin een nieuw attest krijgen.

Afwijkingen op het inentingsschema:
Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • De poliovaccinatie in 3 dosissen toe te dienen (er wordt dan geen gecombineerd vaccin gebruikt).
  • De vaccinatie uit te stellen. De arts schrijft dan een attest van medisch uitstel. U dient dit attest voordat uw kind 18 maanden is,  te bezorgen aan de dienst Burgerzaken.
  • Dat wanneer het inentingsschema van een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, voldoet aan de regelgeving van het land van herkomst,  het attest hier goedgekeurd wordt. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.
 

Meebrengen

 

 

Bedrag

 

 

Uitzonderingen

 

 

Regelgeving

 

 

Contactinformatie