Register leegstaande woningen en gebouwen

Achtergrondafbeelding

Leegstaande woningen en gebouwen kunnen er toe leiden dat buurten in verval raken. Langdurige leegstand tast bovendien vaak de onmiddellijke omgeving aan en draagt onrechtstreeks bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.

Om dit tegen te gaan heeft stad Bilzen een gemeentelijk leegstandsregister en leegstandsheffing ingevoerd.

 

Procedure

De leegstand van een woning of gebouw wordt vastgesteld door een gemeentelijk ambtenaar. Deze vaststelling wordt geformaliseerd in een administratieve akte, die aan de zakelijk gerechtigden wordt toegestuurd. De zakelijk gerechtigde heeft een maand de tijd om beroep aan te tekenen tegen de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.

Woningen en gebouwen die minstens 12 maanden leeg staan, worden in het leegstandsregister opgenomen. Gebouwen gelegen op percelen die groter zijn dan 500m² worden op een aparte inventaris van leegstaande bedrijfsruimten opgenomen.

Stimulerende en bindende maatregelen voor panden die zijn opgenomen in het leegstandsregister:

Stimulerende maatregelen:

  • Onder bepaalde voorwaarden geldt een belastingvermindering voor een kredietgever die een renovatieovereenkomst afsluit voor een pand dat hoogstens vier jaar in het leegstandsregister staat.
  • De koper van een als leegstaand geregistreerd pand kan een vermindering krijgen op de heffingsgrondslag voor de bepaling van de registratierechten.
     

Bindende maatregelen:

  • Als de woning/het gebouw na een jaar nog steeds opgenomen is in het leegstandsregister, en er geen vrijstelling van heffing wordt verleend, moet de eigenaar de gemeentelijke leegstandsheffing betalen.

Verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister:
Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de zakelijk gerechtigde een verzoek tot schrapping richten aan de stad Bilzen. Hij moet dan kunnen bewijzen dat het pand opnieuw in gebruik is genomen voor een periode van minstens 6 maanden of het is afgebroken.

 

Contactinformatie