Regeling begrafeniskosten

Achtergrondafbeelding

Bij een overlijden regelen de familie en de erfgenamen de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze en de overledene onvoldoende middelen hebben, verzorgt het Sociaal Huis een minimale begrafenis.

Procedure

Om voor een regeling begrafeniskosten in aanmerking te komen, verricht het Sociaal Huis Bilzen een sociaal en financieel onderzoek.

Contactinformatie