Reflecterende huisnummers

Achtergrondafbeelding

Een goed zichtbaar huisnummer is van levensbelang. In geval van nood kan elke extra seconde die de huisarts, ziekenwagen of brandweer moet zoeken naar het juiste adres een seconde te veel zijn. Zeker in het donker of bij slecht weer is het voor de hulpdiensten moeilijk om het huisnummer vanaf de openbare weg te kunnen zien.

Ook voor postbodes en pakjesdiensten is het niet altijd vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden.

Het stadbestuur verdeelde daarom in 2012 de gekende blauwe, reflecterende huisnummers. Een duidelijk en uniform systeem, voor een veiligere leefomgeving.

Procedure

Bij elke bouwaanvraag wordt door de stad een huisnummer toegekend aan het bewuste perceel en wordt meteen gratis een huisnummerplaatje besteld om later aan de bewoning te kunnen bevestigen.

Het kan zijn dat u na verloop van tijd (renovatie, schade, diefstal,…) een nieuw huisnummerplaatje nodig heeft. Bij de dienst burgerzaken kan u een duplicaat aanvragen voor de kostprijs van 8 euro. De levertijd varieert, maar kan oplopen tot enkele weken.

Bedrag

€ 8,00

Uitzonderingen

Appartementsgebouwen hebben meestal niet alleen een hoofdcijfer maar ook letters per verschillende wooneenheid (vb. 8 bus 1, 125 bus 3…). Van het reflecterende huisnummer wordt echter enkel een versie gemaakt met het hoofdcijfer (vb. 8, 125…)!

Regelgeving

Het huisnummer moet aangebracht worden op privéterrein ter hoogte van en evenwijdig met de voorliggende openbare weg. Streef altijd naar een maximale zichtbaarheid van op de openbare weg:

  • Hang het bij voorkeur op de brievenbus en/of zo dicht mogelijk bij de inrit. Indien dit praktisch onmogelijk is, mag het ook op een andere drager zoals een omheining of paaltje gehangen worden.
  • Het nummer moet op een hoogte tussen 0,5 en 1,5 meter hangen.
  • Indien de voorgevel van het gebouw of de woning zich op minder dan 8 meter van het openbaar domein (rooilijn) bevindt, mag het nummer op de voorgevel bevestigd worden, rechts naast de voornaamste toegangsdeur en op een hoogte tussen 1,5 en 2 meter.

Contactinformatie