Referentieadres Belg

Achtergrondafbeelding

Iedere burger heeft een adres nodig om niet geschrapt te worden uit de bevolkingsregisters. Indien u omwille van omstandigheden niet beschikt over een adres, dan kunt u zich laten inschrijven op het adres van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die wel ingeschreven is in het bevolkingsregister. De toestemming van die laatste is noodzakelijk om u te kunnen inschrijven.

De aangifte is nodig om u officieel te registreren in het rijksregister. Zo kunt u al uw post en administratieve documenten laten toekomen op uw referentieadres.

Procedure

Inschrijven op een referentieadres doet u persoonlijk bij de dienst burgerzaken.

U komt met het ingevulde aanvraagformulier ‘referentieadres bij een natuurlijke persoon’ of ‘referentieadres bij een rechtspersoon’ en één van onderstaande bewijsstukken naar de dienst bevolking. Onze medewerker vermeldt in uw persoonlijk dossier van het Rijksregister dat u op een referentieadres ingeschreven bent.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart en indien relevant die van uw gezin
 • ingevuld aanvraagformulier
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van die beslissing
 • een ondertekende verklaring van de referentiepersoon zelf en zijn identiteitskaart of een schriftelijke toestemming van de Minister van Landsverdediging of van zijn vertegenwoordiger
  of een schriftelijke toestemming van de Minister van Buitenlandse Zaken
  of een attest uitgereikt door de werkgever of de onderwijsinstelling
  of een attest uitgereikt door het OCMW (Sociaal Huis)
  of een attest van de gerechtelijke instantie

Bedrag

Gratis

Contactinformatie